Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) işçi alımı başvuru işlemleri devam ediyor. İlgili alım duyurusu Cumhurbaşkanlığı SBB'de yayımlanmış, TÜSEB'e Ar-Ge uzmanı unvanında 61 işçi alımı yapılacağına yer verilmişti. Başvurular 19 Mayıs 2023 tarihine kadar alınacak. Başvuru yapacak adayların şartları dikkatle incelemesi gerekmektedir.Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) işçi alımı başvuru işlemleri devam ediyor. İlgili alım duyurusu Cumhurbaşkanlığı SBB'de yayımlanmış, TÜSEB'e Ar-Ge uzmanı unvanında 61 işçi alımı yapılacağına yer verilmişti. Başvurular 19 Mayıs 2023 tarihine kadar alınacak. Başvuru yapacak adayların şartları dikkatle incelemesi gerekmektedir.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) işçi alımı başvuru işlemleri devam ediyor. İlgili alım duyurusu Cumhurbaşkanlığı SBB’de yayımlanmış, TÜSEB’e Ar-Ge uzmanı unvanında 61 işçi alımı yapılacağına yer verilmişti. Başvurular 19 Mayıs 2023 tarihine kadar alınacak. Başvuru yapacak adayların şartları dikkatle incelemesi gerekmektedir.

YENİ İŞÇİ, MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMLARINDAN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN TIKLA VE İNDİR.

TÜSEB İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1.Türk vatandaşı olmak,

 1. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 2. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
  suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
  güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
  rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
  karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
  kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 3. Askerlik durumu itibariyle;
  a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
  b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
  c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa
  geçirilmiş olmak,
 4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 5. Yabancı uyruklu Ar-Ge Uzmanları için Türk vatandaşlığı şartı aranmaz ve çalışma süresinin bir
  yılı aşması halinde çalışma izni olması şartı aranır.
 6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.
 7. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç
  edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
 8. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunun olumlu olması.

BAŞVURU TARİHLERİ VE YERİ

Başvurular istenilen belgelerle birlikte 4 Mayıs ile 19 Mayıs tarihleri arasında, “Koşuyolu Mahallesi, Koşuyolu Caddesi No: 71 Kadıköy / İSTANBUL” adresine şahsen ya da iadeli taahhütlü posta ile yapılacak.

Özel şartlar ve diğer tüm detaylara aşağıdaki kılavuzdan erişebilirsin.

KARİYERBANKASİ.NET