thk personel alıyorthk personel alıyor

THK personel alımları yapıyor!

Sivil havacılık sektöründe öncü olan Türk Hava Kurumu, ekibine yeni personel alımları yaparak büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Türk Hava Kurumu kariyer sitesi üzerinden yayımlanan duyuruda, THK TEKNİK A.Ş. bünyesinde, Ankara‘da istihdam edilmek üzere Öğretmen alımı, Türk Hava Kurumu Üniversitesi bünyesinde Ankara‘da istihdam edilmek üzere 2 idari personel olmak üzere Bölüm Sekreteri ve Uzman pozisyonlarına alım yapmaktadır. THK personel alımları için gerektirdiği eğitim, teknik bilgi ve yetkinliklerin dışında, değerleriyle doğru orantıda özelliklere sahip kişileri tercih ediyor. THK personel alımları için başvuracak adayların şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.

EN AZ LİSE MEZUNU, ÖN LİSANS, LİSANS VE SÖZLEŞMELİ MEMUR ALIMLARINDAN ANINDA HABERDAR OLMAK İSTİYORSAN SENDE TIKLA VE ARAMIZA KATIL!

THK PERSONEL ALIMLARI İÇİN ARANILAN ÖZELLİK VE ŞARTLAR

İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ARANILAN ÖZELLİKLER

 • Üniversitelerin İngilizce Öğretmenliği bölümlerinden mezun ya da İngiliz Dili ve Edebiyatı / Amerikan Dili ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olup
 • Havacılık Terminoloji konusunda tecrübeli olmak
 • Ölçme/değerlendirme tecrübesine sahip olmak
 • E-öğrenme yaklaşım ve araçlarına yatkın olmak
 • Araştırmacı, dinamik, yeniliklere ve gelişime açık olmak
 • Alanında eğitim ihtiyaç analizi, materyal geliştirme ve ölçme/değerlendirme tecrübesine sahip olmak
 • Zaman yönetimi becerisine sahip olmak
 • Tercihen Web tabanlı uygulama ve içerik geliştirme konusunda deneyimli olmak
 • Tercihen veri tabanı tasarımı ve iş modelleme yeteneğine sahip olmak
 • Takım çalışmasına yatkın
 • Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilecek
 • Ankara’da ikamet eden/edebilecek

BÖLÜM SEKRETERİ POZİSYONU İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
 • Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasina fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 • Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak,
 • Yabancı dil sınav puanına göre en yüksek puana sahip adaydan başlanmak üzere sıralamaya tabi tutulacak olup puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 (beş) katı kadar aday (5 kişi) sözlü sınava davet edilecektir,
 • Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak,
 • 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak,

BÖLÜM SEKRETERİ ARANILAN ÖZELLİKLER

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
 • Tercihen görevi ile ilgili 2 yıl iş tecrübesine sahip olmak,
 • İleri seviyede (yazılı ve sözlü) İngilizce bilgisine sahip ve Arapça biliyor olmak,
 • Yazılı ve sözlü iletişim becerisi güçlü ve insan ilişkilerine önem veren,
 • Takım çalışmasına uyumlu, diksiyonu ve görünümü ile Üniversitemizi temsil edebilecek,
 • MS Office Programlarına hakim ve aktif kullanabilen,
 • Analitik ve pratik çözümler üretebilen,
 • Görev tanımlarına uygun olarak birim yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.

UZMAN POZİSYONU İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
 • Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmis olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasina fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 • Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 70 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak,
 • Yabancı dil sınav puanına göre en yüksek puana sahip adaydan başlanmak üzere sıralamaya tabi tutulacak olup puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 (beş) katı kadar aday (5 kişi) sözlü sınava davet edilecektir,
 • Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak,
 • 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak,

UZMAN POZİSYONU ARANILAN ÖZELLİKLER

 • En az 4 yıllık üniversite mezunu olmak,
 • Tercihen görevi ile ilgili (Dış İlişkiler Ofisinde)2 yıl iş tecrübesine sahip olmak,
 • İleri seviyede (yazılı ve sözlü) İngilizce bilgisine sahip ve Arapça biliyor olmak,
 • Yazılı ve sözlü iletişim becerisi güçlü ve insan ilişkilerine önem veren,
 • Takım çalışmasına uyumlu, diksiyonu ve görünümü ile Üniversitemizi temsil edebilecek,
 • MS Office Programlarına hakim ve aktif kullanabilen,
 • Analitik ve pratik çözümler üretebilen,
 • Görev tanımlarına uygun olarak birim yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.

İngilizce öğretmeni için başvurular  info@thkteknik.com maili üzerinden yapılmaktadır. Bölüm Sekreteri ve Uzman pozisyonu için başvurular https://thk.org.tr/IKFORM/ikform.php sitesi üzerinden yapılmaktadır.

KARİYERBANKASİ.NET -İSTANBUL