tapu ve kadastro genel müdürlüğü personel alımıtapu ve kadastro genel müdürlüğü personel alımı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 426 personel alımı yapacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne bir adet büro personeli, 425 sözleşmeli tekniker olmak üzere toplam 426 personel alımı yapılacak. İlgili alımlara başvurular 1 Aralık’ta başlayacak, 11 Aralık’ta sona erecek. Resmi duyruuda başvuru işlemleriyle ilgili, “Başvurular, 01.12.2022 tarihinden 11/12/2022 tarihi saat: 23:59′ a kadar e-devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı – Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.” ifadeleri yer alıyor.

BİNLERCE YENİ İŞ FIRSATINI TAKİP İÇİN KARİYER BANKASI MOBİL UYGULAMASINI İNDİR. TIKLA VE İNDİR.

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel alımı şartları ise şu şekilde sıralanıyor;

GENEL ŞARTLAR
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak.
2) Başvuru yapılacak unvan ile aynı unvanda Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak.
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

a) 2022 yılı KPSS (B) grubu P93 puan türünden 70 (Yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.
b) Aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerden mezun olmak. yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. (KPSS’de Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan veya başvuruları kabul edilmeyen adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.)