426 personel alımı426 personel alımı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 426 personel alımı yapacak. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne 426 personel alımı için başvurular e-Devlet şifreleriyle, Kariyer kapısı üzerinden 1 Aralık 2022 tarihi itibariyle başlayacak, işlemler 11 Aralık 2022 tarihine kadar sürecek. İlgili alımda 425 sözleşmeli tekniker, 1 sözleşmeli büro personeli unvanı için kontenjanı ayrıldı.

YENİ POLİS, BEKÇİ, MEMUR ALIMI DUYURULARINI TAKİP İÇİN TIKLA VE İNDİR.

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak.
  • Başvuru yapılacak unvan ile aynı unvanda Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak.
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak.

426 PERSONEL ALIMI ÖZEL ŞARTLARI VE KONTENJAN DAĞILIMI

a) 2022 yılı KPSS (B) grubu P93 puan türünden 70 (Yetmiş) ve üzeri puan almış olmak. (KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan veya başvuruları kabul edilmeyen adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.)
b) Aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerden mezun olmak.

UNVANLAR, MEZUN OLUNAN ÖNLİSANS PROGRAMLARI VE YERLEŞTİRME YAPILACAK BİRİMLER
UNVANIPROGRAM ADIBİRİMLER
SÖZLEŞMELİ TEKNİKERTAPU KADASTRO MESLEK YÜKSEKOKULU TAPU VE KADASTRO TAPU KADASTROTAPU MÜDÜRLÜKLERİ
SÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİEMLAK YÖNETİMİ EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ GAYRİMENKUL YÖNETİMİ GAYRİMENKUL YÖNETİMİ VE PAZARLAMATAPU MÜDÜRLÜĞÜ
SÖZLEŞMELİ TEKNİKERHARİTA HARİTA KADASTRO HARİTA VE KADASTRO HARİTA VE MADEN ÖLÇME HARİTA TEKNİKERLİĞİKADASTRO MÜDÜRLÜKLERİ
KONTENJAN

c) Adayların mezun oldukları ön lisans programlarına uygun pozisyonlara başvuru yapmaları gerekmektedir. Farklı bölüm mezunlarının başvuruları geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURU SAYFASI VE SÜRELERİ

Resmi duyuruda başvuru işlemlerine dair, “Başvurular, 01.12.2022 tarihinden 11/12/2022 tarihi saat: 23:59′ a kadar e-devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı – Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.” bilgilendirmesi yapıldı.