KAÇAK TÜTÜN HAPİSKAÇAK TÜTÜN HAPİS

Son Dakika… Kaçak tütüne hapis cezasını öngören kanun teklifi az önce TBMM Adalet Komisyonundan geçti. Teklifin kısa süre içinde TBMM genel kuruluna gelmesi bekleniyor.

AK Partili vekillerin imzasını taşıyan yeni kanun teklifi komisyondan geçtii.11 maddelik teklifle Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan ya da bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara 2 yıldan başlayarak 5 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Teklifle piyasalarda ürün izleme sistemine müdahalenin de hapisle cezalandırılması öneriliyor. Söz konusu suçu işleyenlere 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Teklifin gerekçe metninde ayrıca şu ifadeler yer alıyor:

Teklif ile, düzenlenen piyasalarda Ürün İzleme Sistemine (ÜİS) müdahalenin hapis cezası ile cezalandırılması öngörülerek söz konusu suçun işlendiğinin inceleme sırasında tespiti halinde incelemenin tamamlanması beklenmeksizin kamu davasının ivedilikle açılması; Tütün, tütün mamulleri ve alkollü içecekler piyasasında üreticilere ve ithalatçılara teminat uygulaması; Tütün, tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı, sigara filtresi, alkol ve alkollü içkilerin üretim ve ithalat faaliyetine ilişkin gerekli izinlerin verilmesi için vadesi geçmiş vergi, prim ve kesinleşmiş idari para cezası borcunun olmaması koşulu getirilmesi;.213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesi ile 5607 sayılı Kanuna aykırı fiilleri işlediği tespit edilenlere Tarım ve Orman Bakanlığının düzenlemekle yükümlü olduğu piyasalarda faaliyete ve satışa ilişkin verilen belgelerin, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya mahkeme kararı kesinleşinceye kadar askıya alınması, bu süre içinde söz konusu tesis veya işyeri için başka kişilere belge verilmemesi; Kullanılma zorunluluğu getirilen özel etiketi veya işareti olmayan makaron tespitlerinde, söz konusu ürünleri bulunduran, üreten veya ithal edenlerin cezalı tarhiyattan müteselsilen sorumlu tutulması; Makaron, yaprak sigara kağıdı ve sigara filtresi üretim izni için yıllık tek vardiyada iki milyar adet üretim miktarını sağlayacak tesis kurma şartının istenmesi ve makaron, yaprak sigara kağıdı ve sigara filtresi ithalatında aynı markadan olmak şartıyla serbestçe ithalat yapabilmek için yurt içi üretim şartı istenmesi; Yedi yıl olan elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almayan cihazların elektronik kimlik bilgilerinin pasife alınma süresinin bir yıla düşürülmesi; Yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapma suçunun cezasının değiştirilmesi amaçlanmaktadır.