Selçuk Üniversitesi personel alımı başvuruları sürüyor. Kontenjan dağılımı ve başvuru sayfasına dair detaylar Kariyerbankasi.net'in bu haberinde.

Selçuk Üniversitesi personel alımı başvuruları sürüyor. Kontenjan dağılımı ve başvuru sayfasına dair detaylar Kariyerbankasi.net’in bu haberinde.

Cumhurbaşkanlığı SBB’de yayımlanan duyuruya göre, Selçuk Üniversitesine büro personeli, destek personeli(temizlik), koruma ve güvenlik görevlisi, diyetisyen, mühendis(bilgisayar), sağlık teknikeri(tıbbi görüntüleme) ünvanlarında personel alımı yapacak. Başvuru yapacak adayların genel ve özel şartları dikkatle incelemesi gerekmektedir.

YENİ İŞÇİ, MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMLARINDAN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN TIKLA VE İNDİR.

Selçuk Üniversitesi Personel Alımı Kontenjan Dağılımı

Selçuk Üniversitesi personel alımı
Selçuk Üniversitesi personel alımı

Selçuk Üniversitesi Personel Alımı Şartları

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
 3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 4. Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
  kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 5. Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 7. İlan edilen kadro pozisyonlara atanacak personellerin görevini yapmaya engel sağlık sorunu olmamak.
 8. Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı ve Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
 9. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması. (Bu hükme uygun olmayanlar kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.)
 10. Sözleşme imzalamaya hak kazanan ve evraklarını eksiksiz olarak teslim eden adaylar hakkında, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca arşiv araştırması yaptırılacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR :

 1. Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
 2. Ortaöğretim, Ön lisans ve Lisans mezunlarının 2022 KPSS (B) sınavına girmiş olması.
 3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 4. Sadece bir unvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla unvan kodu için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
 5. Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde ve vardiyalı sistemde çalışabileceklerini kabul etmiş olmak.
 6. Destek Personeli pozisyonuna başvuran adaylardan sadece Orta öğretim mezunlarının başvuruları kabul edilecektir. Yükseköğretim Kurumlarında örgün öğretime devam eden öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir. (Açık Öğretim hariç)

ONLİNE BAŞVURUDA SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER:

 1. Fotoğraf başvuru sırasında ilgili alana yüklenecektir. (Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf sisteme yüklenecektir. )
 2. Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi.
 3. Ortaöğretim mezunları için önlü-arkalı diploma fotokopisi, Yükseköğrenim (önlisans ve lisans) mezunları için e-devlet’ten alınacak BARKODLU mezuniyet belgesi.
 4. Son 15 gün içinde e-Devlet sisteminden “Devlet Memuriyeti” için “Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü” adına alınmış BARKODLU Adli Sicil Kayıt Belgesi (E-devletten alınabilir)
 5. Ortaöğretim, Ön lisans ve Lisans mezunları için BARKODLU 2022 KPSS (B) sonuç belgesi.
 6. Erkek adaylar için son 15 gün içinde e-devlet sisteminden alınmış BARKODLU askerlik durum belgesi,
 7. Son 1 (bir) yıl içerisinde 4/B’li (sözleşmeli) personel pozisyonunda çalışmış olanlar için, daha önce 4/B’li (sözleşmeli) personel pozisyonunda çalıştığı kurumdan alınacak 1 (bir) yıl bekleme süresine tabi olmadığını gösteren belge ve e-devlet sisteminden alınmış BARKODLU SGK Hizmet Dökümü.
 8. Koruma ve Güvenlik Görevlisi için başvuran adaylar son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartı ve Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası
 9. Ilanda aranan nitelik kısmındaki sertifika ve diğer belgeler.

Başvuru Tarihleri ve Yeri

Selçuk Üniversitesi personel alımı başvuruları 25 Mart-15 Nisan tarihleri arasında Üniversitenin “personelilan.selcuk.edu.tr” web sayfasından online başvuru şeklinde yapılacaktır. Şahsen veya e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar “personelilan.selcuk.edu.tr” adresinde yer alan online başvuru bilgilerini doldurduktan sonra online başvuru sırasında istenen belgeleri ilgili alana yükleyecektir. Adaylar sadece tek bir unvan için unvan kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvan kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

Kaynak gösterilmeden kopyalanan haberler için uyarı yapılmadan yasal süreç başlatılacaktır.

KARİYERBANKASİ.NET