ÖSYM 15 sözleşmeli personel alımı için 3 Mayıs 2023 tarihinde başlayan başvuru işlemleri 17 Mayıs'ta sona erecek.

ÖSYM 15 sözleşmeli personel alımı için 3 Mayıs 2023 tarihinde başlayan başvuru işlemleri 17 Mayıs’ta sona erecek. ÖSYM 15 sözleşmeli personel alımı için başvuru yapmak isteyen adayların başvuru genel şartlarının yanı sıra özel şartları da yerine getirmesi gerekiyor.

YENİ İŞ HABERLERİNİ TAKİP İÇİN TIKLA VE İNDİR.

RESMİ DUYURUDA HANGİ İFADELER YER ALMIŞTI?

ÖSYM’ye 15 sözleşmeli personel alımı ile ilgili duyuruda, “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddenin (c) fıkrası gereği, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’mıza aşağıda unvanı, bölümü, puan türü, yeri ve sayısı belirtilen münhal kadrolara, KPSS (B) grubu puan türü esas alınmak suretiyle, yapılacak sözlü sınav sonucuna göre; 15 (On beş) sözleşmeli Sınav Hizmetleri Uzmanı alımı yapılacaktır.” denilmişti. Başvuru şartları ile başvuru sayfası ve mezuniyet şartları da resmi duyuruda yer alıyor.

KADIN-ERKEK DİĞER ADAYLARLA FİKİR ALIŞVERİŞİ VE YARDIMLAŞMA İÇİN AÇILAN GRUBA KATILIM İSTEĞİ GÖNDER. TIKLA VE KATIL.

ÖSYM 15 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLARI

1. Türk vatandaşı olmak,
2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 (On sekiz) yaşını tamamlamış olmak,
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
5. Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6. Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimî vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak,
7. 2022-KPSS Lisans sınavı sonucunda, KPSSP3 (B) grubu puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre asgari 60 puana sahip olmak (En yüksek puan alan adaydan başlanarak, ilan edilen kadro sayısının 10 katı kadar aday sözlü sınava davet edilecektir. Sonuncu aday ile aynı puana sahip olan adaylar da sınava alınacaktır),
8. Yurt içinde en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden birini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,
9. Başvuruda kullanılacak diploma ve sertifikaların ilan tarihinden önce alınmış ve onaylı olması gerekmektedir.

ÖZEL ŞARTLAR VE BAŞVURU SAYFASI

ÖSYM 15 sözleşmeli personel alımı için başvurular https://www.turkiye.gov.tr/osym-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim adresinden yapılacak. İlgili alıma dair özel şartlar ve diğer detayları resmi sayfadan inceleyebilirsin.

%d blogcu bunu beğendi: