MSB UZMAN YARDIMCISI ALIMIMSB UZMAN YARDIMCISI ALIMI

MSB Uzman Yardımcısı alımı için başvuru işlemleri MSB Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Dairesi Başkanlığının resmi sayfası üzerinden devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı’na Milli Savunma Uzman Yardımcısı ve Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcısı unvanlarında personel alımı yapılacağı geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. İlgili alım için 27 Ekim‘de başlayan başvuru süreci, 27 Kasım‘a kadar sürüyor. Başvuru yapmak isteyen adayların unvanlara göre belirlenen özel şartlar ve genel şartları dikkatle incelemesi gerekiyor.

MSB uzman yardımcısı alımı başvurusu yapabilmesi için adayın öncelikle e-Devlet şifresine sahip olması gerekli.

Yeni alımları ve diğer haberleri takip için Kariyer Bankası’na abone ol. ABONELİK İÇİN TIKLA

Uzman yardımcısı alımlarında genel şartlar

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımak,
  • Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış
  • Tablo-2’de bulunan her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak,
  • Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS), nitelik tablosunda belirtilen ilgili puan türlerinden taban puanı almış olmak,
  • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan YDS/e-YDS veya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Eşdeğerliği kabul edilen veya uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınavlarından, nitelik tablosunda belirtilen puanı almış olmak, (uluslararası geçerliliği bulunan belgeyi başvuru sistemine yüklemek)
  • Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak, (Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcısı Kadroları için geçerlidir.)
  • Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş bulunmak
msb uzman yardımcısı alımı faaliyet takvimi

Başvurular nasıl ve nereden yapılacak?

MSB personel alımına dair yapılan resmi açıklamada, “Başvurular, 27 Ekim27 Kasım 2022 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi (online) yapılacaktır.Adaylar, https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girerek e-devlet şifresi ile başvuru ekranını açacaktır. Ardından başvuru sihirbazını kullanarak ilerleyip, tüm aşamaları tamamlayarak Tercih Yap ekranına yönlendirilecek buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapacaktır. Tercih işlemini tamamladıktan sonra “Tercihlerimi Göster” butonuna tıklayarak tercihlerini kontrol edecektir.” deniliyor.

Kontenjan dağılımı ve detaylar için https://kariyerbankasi.net/msb-uzman-yardimcisi-alimi-duyurusu-yayimlandi/ adresini ziyaret et.