UZMAN YARDIMCISI ALINACAKUZMAN YARDIMCISI ALINACAK

MSB uzman yardımcısı alımı başvuruları başladı.

Milli Savunma Bakanlığı Milli Savunma Uzman Yardımcısı alımı duyurusu yayımlandı. Milli Savunma Bakanlığının Personel Genel Müdürlüğü sayfasından yapılan duyuruda Milli Savunma Uzman Yardımcısı ve Silahlı Kuvvetler Uzman yardımcısı unvanlarında toplam 65 yeni uzman yardımcısı alımı yapılacağı aktarıldı.

İlgili alım için başvuru yapmak isteyen adayların lisans mezuniyetinin yanı sıra KPSS ve diğer şartları da yerine getirmesi gerekiyor. Başvurular 27 Ekim itibariyle başladı. İşlemler 27 Kasım saat 23.59’a kadar sürecek. Başvurular, https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden alınacak.

Yeni alımları ve diğer haberleri takip için Kariyer Bankası’na abone ol. ABONELİK İÇİN TIKLA

MSB UZMAN YARDIMCISI ALIMI İÇİN KONTENJAN DAĞILIMI ŞU ŞEKİLDE:

MSB UZMAN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımak,
 • Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış
 • olmak,
 • Tablo-2’de bulunan her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak,
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS), nitelik tablosunda belirtilen ilgili puan türlerinden taban puanı almış olmak,
 • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan YDS/e-YDS veya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Eşdeğerliği kabul edilen veya uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınavlarından, nitelik tablosunda belirtilen puanı almış olmak, (uluslararası geçerliliği bulunan belgeyi başvuru sistemine yüklemek)
 • Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak, (Silahlı
 • Kuvvetler Uzman Yardımcısı Kadroları için geçerlidir.)
 • Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş
 • bulunmak