uzman yardımcısı alımıuzman yardımcısı alımı

Milli Savunma Bakanlığı uzman yardımcısı alımı için 27 Ekim 2022 tarihi itibariyle başlayan başvuru süreci , 27 Kasım’da son bulacak. Başvurular MSB Personel Genel Müdürlüğü sayfasından alınıyor.

Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Dairesi Başkanlığı sayfasından geçtiğimiz gün yayımlanan duyuruda Bakanlığa Milli Savunma Uzman yardımcısı alımı ve Türk Silahlı Kuvvetler Uzman yardımcısı alınacağı belirtilmişti. Söz konusu duyurularda başvuru yapmak isteyen adayların başvuru genel ve özel şartlarını barındıran kılavuzu dikkatle incelemesi gerektiği vurgulanmıştı.

Youtube üzerinden Kariyer Bankası’na abone olarak, bu tür haberlere anında erişebilirsin. TIKLA VE ABONE OL

UZMAN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımak,
 • Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış
 • olmak,
 • Tablo-2’de bulunan her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak,
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS), nitelik tablosunda belirtilen ilgili puan türlerinden taban puanı almış olmak,
 • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan YDS/e-YDS veya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Eşdeğerliği kabul edilen veya uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınavlarından, nitelik tablosunda belirtilen puanı almış olmak, (uluslararası geçerliliği bulunan belgeyi başvuru sistemine yüklemek)
 • Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak, (Silahlı
 • Kuvvetler Uzman Yardımcısı Kadroları için geçerlidir.)
 • Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş
 • bulunmak

Haberin ayrıntıları için https://kariyerbankasi.net/msb-uzman-yardimcisi-alimi-duyurusu-yayimlandi/ adresini ziyaret et.