YLSY BAŞVURULARIYLSY BAŞVURULARI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) YLSY burs başvurularında sona geliniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi sayfasından geçtiğimiz günlerde yapılan duyuruda, YLSY başvuru işlemlerinin 1 Kasım’da başlayacağı aktarılmıştı. İlgili kılavuz daha sonra yapılan bir güncelleme ile değiştirildi. Adayların yeni kılavuzu incelemesi gerekiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) duyurusu ve diğer detaylar aşağıdaki gibi:

Ülkemizin yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla 1416 sayılı Kanun kapsamında Bakanlığımızca verilen burs ile lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilecek öğrencilerin başvuru, seçme ve yerleştirme işlemlerine ilişkin esasları düzenleyen 2022 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu 01 Kasım 2022 tarihinde  yayımlanmış ve başvurular alınmaya başlanmıştır.

Adayların ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerine istinaden 2022 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzunda güncelleme yapılarak bazı alanlar için başvurabilecek lisans mezuniyet programlarına yeni lisans bölümleri eklenmiştir. Eklenen bölümler ve kodları Ek-1’de yer alan tabloda yeşil renkle gösterilmiştir. Güncel 2022 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu ekte yer almakta olup, tercih yapan adaylardan tercihlerini değiştirmek ya da tercih eklemek isteyenlerin sisteme tekrar giriş yaparak tercihlerini güncellemeleri gerekmektedir. 

Bu Kılavuz 1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun ile 1 Mart 2020 tarihli ve 31055 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmeliğe dayalı olarak yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacının karşılanması amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı tarafından resmî burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilecek öğrencilerin başvuru, seçme ve yerleştirme işlemleri, yurt içi ve yurt dışı dil öğrenimleri ile yurt dışında görecekleri esas öğrenimleri ve öğrenim sonrası atamalarına ilişkin esasları kapsamaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan bu Kılavuzun uygulanması, Millî Eğitim Bakanlığının 01/11/2022 tarihli ve 62456749 sayılı Makam Onayı ile kabul edilmiştir.

DİKKAT! YLSY ile ilgili her türlü açıklama ve sınav sonuçlarının adaylara duyurulması Bakanlık tarafından yapılır. Millî Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü’nün (YYEGM) internet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İşlemlere ilişkin duyurular http://yyegm.meb.gov.tr adresinden yapılacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktırDuyurularda belirtilen iş ve işlemleri zamanında yapmayan adaylar, haklarından vazgeçmiş sayılırDuyurular ayrıca Genel Müdürlüğümüz sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.

Başvuru Tarihleri: 01 – 11 Kasım 2022 (Başvurular 11 Kasım 2022 tarihinde saat 17:00’de sona erecektir.) Başvuru/Seçme Ücreti: 125 TL (Ücret ödeme işlemleri 11 Kasım 2022 tarihinde saat 17.00’de sona erecektir.

TÜM DETAYLAR İÇİN https://yyegm.meb.gov.tr/www/2022-ylsy-basvuru-ve-tercih-kilavuzu-guncelleme/icerik/712