meteoroloji genel müdürlüğümeteoroloji genel müdürlüğü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 mühendis alımı için başvuru işlemlerinde sona geliniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 sözleşmeli mühendis alımı duyurusu geçtiğimiz günlerde yayımlanmış, ilgili alıma başvuru işlemlerinin 9 Kasım‘da başlayacağı belirtilmişti.

Yeni memur alım haberlerini kaçırmamak için tıkla ve indir

9 Kasım’da başlayan başvuru süreci 18 Kasım‘da son bulacak. Başvurular e-Devlet Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru için https://www.turkiye.gov.tr/meteoroloji-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim adresinden e-devlet şifresiyle giriş yapıp daha sonra yönergeleri takip edebilirsiniz.

A) GENEL ŞARTLAR

İlan edilen pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak.
 4. Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 5. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
 6. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 7. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 8. Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucunun olumlu olması.
 9. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 10. Başvuracak adayların durumunun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasında yer alan; ‘’Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.’’ hükmüne uygun olması.

MGM MÜHENDİS ALIMI ÖZEL ŞARTLAR

 • Meteoroloji Mühendisliği Lisans programından mezun olmak.
 • Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, EK-1 de yer alan pozisyonların karşısında yer alan bölümlerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.Yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için, başvuru sırasında Diğer Belgeleriniz aşaması altında bulunan Denklik Gösterir Belge alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
 • Sağlık bakımından Mühendis olarak çalışmasına engel hali bulunmamak.
 • 2022 yılı KPSS Lisans P3 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.