lösev personel alımılösev personel alımı

LÖSEV personel alımı duyuruları yayımlandı. Farklı unvanlarda yeni personel alımları için detaylar belli oldu.

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) çok sayıda personel alımı için yeni duyurular yayımladı. LÖSEV Vakfı organları, Lösente Çocuk ve Yetişkin Hastanesi, LÖSEV Eğitim Akademisi, LÖJANS Reklam, LSV Dükkan, LÖSEV İnsan Kaynakları, LÖSEV Yapı İşleri ve diğer bağlı kuruluşlar için farklı unvanlarda çok sayıda personel alımı yapılacağı kaydediliyor.

YENİ İŞ HABERLERİNİ TAKİP İÇİN TIKLA VE ÜCRETSİZ KATIL.

LÖSEV Personel Alımı için başvuru yapmak isteyen adayların genel şartları mutlaka yerine getirmesi gerekli. Vakıf ve birimlerine sigara içen personel alınmıyor.

Başvuru genel şartları şu şekilde sıralanıyor:

LÖSEV PERSONEL ALIMI BAŞVURULARINDA ADAYLARDA ARANAN GENEL ÖZELLİKLER

• LÖSEV için çalışmanın farklılığının bilincinde, çocukları ve ülkesini seven, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı idealist,
• İlgili okullardan mezun en az bir yabancı dil bilen,
• Yazılı ve sözlü iletişimlerde başarılı,
• Takım çalışmasına yatkın, sorumluluk bilinci ile inisiyatif kullanabilen,
• Sonuç odaklı çalışan, hayat boyu öğrenim odaklı ve kişisel gelişimine önem veren,
• Özellikle çalışma alanındaki tüm gelişmeleri yakından takip eden ve konusuyla alakalı gelişmiş teknolojileri kullanabilen ve gerektiğinde çalışmalarına uyarlayabilen,
• Alt kadroların eğitimine, gelişimine ve motivasyonuna önem veren, deneyim ve tecrübelerinden faydalandırarak, eleman yetiştiren,
• Uzun vadeli çalışmak isteyen, “B” planı olmayan, esnek çalışma saatlerine ve Cumartesi günleri de çalışarak kendisinden bir şeyler vermeye hazır,
• Sosyal medya ve internet kullanan projeler yaratarak planlı ve sistemli çalışabilen, iyi derecede bilgisayar programlarına hakim,
• Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış,

LÖSEV ÇOCUK VE YETİŞKİN HASTANESİ PERSONEL ALIMLARI HANGİ UNVANLAR İÇİN YAPILIYOR?

 • RADYOLOJİ UZMANI
 • RADYASYON ONKOLOJİSİ UZMANI
 • KVC YOĞUN BAKIM UZMANI
 • YETİŞKİN ONKOLOJİ DAHİLİYE UZMANI
 • KARDİYO DAHİLİYE UZMANI
 • KARDİYO PRATİSYEN UZMANI
 • YETİŞKİN ONKO YOĞUN BAKIM UZMANI
 • YETİŞKİN ONKOLOJİ PRATİSYEN HEKİM
 • YETİŞKİN ONKOLOJİ KLİNİK PSİKOLOG
 • KLİNİK HEMATOLOJİ UZMANI
 • YETİŞKİN HEMATO DAHİLİYE UZMANI
 • OBEZİTE CERRAHİ UZMANI
 • YETİŞKİN HEMATOLOJİ PRATİSYEN UZMANI
 • OBEZİTE PRATİSYEN HEKİM
 • OBEZİTE KLİNİK PSİKOLOG
 • OBEZİTE DİYETİSYEN
 • HEMATO-ONKOLOJİ PATOLOJİ UZMANI
 • ÇOCUK KLİNİKLERİ
 • ÇOCUK KLİNİĞİ PRATİSYEN HEKİMLER
 • ÇOCUK KARDİYOLOJİ UZMANI
 • ÇOCUK ALERJİ UZMANI
 • ÇOCUK GENETİK UZMANI
 • ÇOCUK ENDOKRİN UZMANI
 • ÇOCUK UZMANLARI (PEDİATRİ)
 • ÇOCUK YOĞUN BAKIM UZMANI
 • ÇOCUK NEFROLOJİ UZMANI
 • ÇOCUK ONKOLOJİ UZMANI
 • ÇOCUK ENFEKSİYON UZMANI
 • ÇOCUK CERRAHİSİ UZMANI
 • ÇOCUK HEMATOLOJİ UZMANI
 • ÇOCUK GASTRO UZMANI
 • YENİ DOĞAN YOĞUN BAKIM UZMANI
 • ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI
 • ÇOCUK NÖROLOJİ UZMANI
 • ÇOCUK LAERJİ-İMMÜNOLOJİ UZMANI
 • ÇOCUK ANESTEZİYOLOJİ UZMANI
 • ONKO GENEL PEDİATRİ PRATİSYEN HEKİM
 • YENİ DOĞAN GENEL PEDİATRİ UZMANI
 • SAĞLIK VE İDARİ PERSONEL
 • KORONER YOĞUN BAKIM SORUMLU HEMŞİRESİ
 • EVDE BAKIM SORUMLU HEMŞİRESİ
 • ÇAĞRI MERKEZİ PERSONELİ
 • MEDİKAL MUHASEBE SORUMLUSU
 • ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ASİSTANI
 • GÜVENLİK KOORDİNATÖRÜ
 • GENEL GÜVENLİK KOORDİNATÖR YARDIMCISI
 • ÖZEL GÜVENLİK KOORDİNATÖR YARDIMCISI
 • GÜVENLİK AMİRLERİ
 • CCTV TAKIM LİDERİ
 • GÜVENLİK GÖREVLİLERİ
 • RADYOTERAPİ TEKNİKERİ
 • KVC YOĞUN BAKIM HEMŞİRESİ
 • ANESTEZİ TEKNİKERİ
 • AŞÇI
 • RADYOLOJİ TEKNİKERİ
 • KLİNİK ECZACILAR – HASTANE ECZACILARI
 • EBE
 • SERVİS HEMŞİRESİ
 • SORUMLU HEMŞİRELER
 • YOĞUN BAKIM-AMELİYATHANE KEMİK İLİĞİ NAKİL MERKEZİ HEMŞİRELERİ
 • GIDA MÜHENDİSİ
 • KLİNİK PSİKOLOG
 • İDARİ İŞLER YÖNETMENLERİ
 • DEPO PERSONELİ
 • ECZANE TEKNİSYENİ
 • ACİL HASTA DANIŞMANI
 • BİLGİ İŞLEM DONANIM OPERATÖRLERİ
 • MALİ MÜŞAVİR
 • DENETÇİ
 • MEDİKAL DEPO SORUMLUSU
 • COST CONTROL (MALİYET KONTROLÖRÜ)
 • ESTETİSYEN
 • PORTER
 • ÇAMAŞIRHANE PERSONELİ
 • HASTA DANIŞMANI
 • ÇAĞRI MERKEZİ PERSONELİ
 • GARSON
 • SATIN ALMA ÇALIŞANLARI
 • SATIN ALMA YÖNETİCİLERİ
 • DİYETİSYEN
 • YENİ MEZUN VE DENEYİMLİ HEMŞİRELER
 • TEKNİK HİZMETLER BÖLÜMLERİ
 • LOJİSTİK
 • BİYOMEDİKAL UZMAN YARDIMCISI
 • TEMİZLİK HİZMETLERİ GÖREVLİSİ
 • BAHÇE İŞLERİ ÇALIŞANLARI
 • ULAŞIM HİZMETLERİ ÇALIŞANLARI
 • FİZYOTERAPİST
 • GENEL VE MEDİKAL SATIN ALMA BÖLÜMÜ
 • MALİ İŞLER VE FİNANS BÖLÜMÜ
 • HALKLA İLİŞKİLER
 • BULAŞIKHANE PERSONELİ
 • REKLAM VE TANITIM
 • BİLGİ İŞLEM VE YAPAY ZEKA YÖNETİMİ
 • BİYOMEDİKAL SORUMLUSU
 • İNSAN KAYNAKLARI ÇALIŞANI
 • GECE MÜDÜRÜ
 • LABORATUVAR BRANŞLARI
 • BİYOLOG
 • MİKROBİYOLOJİ UZMANI
 • BİYOKİMYA VE MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEKNİKERİ – BİYOLOG
 • LABORATUVAR TEKNİKERİ
 • PATOLOJİ – BİYOKİMYA – TIBBİ GENETİK UZMANI
 • PATOLOJİ TEKNİKERİ
 • BİYOKİMYA UZMANI
 • GENETİK UZMANI
 • DOKU TİPLEME VE GENETİK BİYOLOG – MOLEKÜLER BİYOLOG
 • GÖRÜNTÜLEME MERKEZLERİ
 • GÖZ TEKNİKERİ
 • GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ UZMANI
 • PROFESYONEL HASTANE YÖNETİCİLERİ

LÖJANS REKLAM HANGİ UNVANLARDA PERSONEL ALIMI YAPIYOR?

 • SOSYAL MEDYA KOORDİNATÖRÜ (ANKARA, İSTANBUL)
 • AJANS KOORDİNATÖR YARDIMCISI (İSTANBUL)
 • GRAFİK TASARIM YÖNETMENİ (ANKARA, İSTANBUL)
 • GRAFİK TASARIMCI (ANKARA – İSTANBUL)
 • SANAT YÖNETMENİ (ANKARA, İSTANBUL)
 • METİN YAZARI (ANKARA, İSTANBUL)
 • PAZARLAMA SORUMLUSU (ANKARA, İSTANBUL)
 • KAMERAMAN (ANKARA, İSTANBUL)
 • FOTOĞRAFÇI (ANKARA, İSTANBUL)
 • İÇERİK ÜRETİCİSİ (ANKARA, İSTANBUL)
 • KURGU-GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ (ANKARA, İSTANBUL)
 • VİDEO VE ANİMASYON TASARIM UZMANI (ANKARA, İSTANBUL)
 • DİJİTAL PAZARLAMA UZMANI (ANKARA, İSTANBUL)
 • FRONT-END DEVELOPER (ANKARA, İSTANBUL)

Ayrıntılı bilgilendirme ve başvuru işlemleri için https://www.losev.org.tr/ik/Home/Merkezler adresi ziyaret edilebilir.