KPSS SONUÇLARI NE ZAMANKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN

2022 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları için tarih belli oldu.

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS Ortaöğretim) heyecanı yaşayan adaylar, sınavın sona ermesinin ardından sınav sonuçları duyurusuna kitlenmiş durumda. KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2022 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 1 Aralık 2022 tarihinde ilan edilecek. Sınav sonuçlarına sonuc.osym.gov.tr adresinden erişim sağlanabilecek. Adaylar, ilgili sayfaya giriş yaptıktan sonra T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sonuçlarını 1 Aralık 2022 tarihinde görüntüleyebilecek.

KPSS Ortaöğretim sonuçlarıyla memur alımı yapacak kurumlara ilişkin son dakika haberlerini takip etmek, KPSS şartsız yeni personel alımlarından anında haberdar olmak, kadın-erkek diğer adaylarla bilgi alışverişinde bulunmak için TIKLA VE KATIL.

KPSS SONUÇLARIYLA BAŞVURMA GENEL ŞARTLARI

Bu sınav sonucuna göre kamu kurum ve kuruluşlarının personel alımlarına başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak.

b) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibarıyla alınmış olması gerekmektedir.)

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

ç) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak.

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi akıl hastalığının engel olacağına resmî sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

f) Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.