KGM 3 Bin İşçi Alımı Asil ve Yedek Adaylara İlişkin Duyuru Yayımlandı.Karayolları Genel Müdürlüğü sayfasından yayımlanan son dakika duyurusunda, 3000 işçi alımı asil ve yedek adayların atama işlemleri ve başvuru süreci ile ilgili detaylar aktarıldı.

KGM 3 Bin İşçi Alımı Asil ve Yedek Adaylara İlişkin Duyuru Yayımlandı.

Karayolları Genel Müdürlüğü sayfasından yayımlanan son dakika duyurusunda, 3000 işçi alımı asil ve yedek adayların atama işlemleri ve başvuru süreci ile ilgili detaylar aktarıldı.

2024 yılı yeni işçi, memur ve sözleşmeli personel alımlarından anında haberdar olmak için Kariyer Bankası mobil uygulamasını tıkla indir, tüm memur alımlarından haberin olsun.

KGM sayfasından yayımlanan resmi duyuruda aşağıdaki ifadeler yer aldı:

3000 İŞÇİ YEDEK ADAYLARIN ALIMINA İLİŞKİN BAŞVURU SÜRECİ İLE İLGİLİ DUYURU! 

Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatımıza bağlı işyerlerimize 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi daimi işçi kadrolarında istihdam edilecek işçiler için Genel Müdürlüğümüzde 30-31 Mayıs 2023 tarihlerinde yapılan noter kurası sonucu asıl ve yedek aday listeleri il esaslı olarak belirlenmiştir. Asıl ve dosya teslim eden yedek adayların dosyalarının inceleme süreci tamamlanmış olup olarak kazanan adaylardan; istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler, başvuru yapmayanlar, başvuru yaptığı halde atama şartlarını taşımayanlar ve atama şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanların yerine yedek adayların 2. evrak teslim süreci başlamıştır. 

Yedek adayların başvuruları 01.04.2024 tarihinden itibaren alınmaya başlanılacak olup 19.04.2024 tarihi mesai bitimine kadar sonuç sorgulama ekranına yüklenen evrakları başvuru yapılan ilin bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Evraklarının incelenmesi sonucunda ilk yedek adaydan başlanılarak açık kalan işgücü sayısı kadar yedek adayın ataması yapılacaktır. (Evrak tesliminde sağlık raporu istenilmeyecek olup atanmaya hak kazanan adaylardan atama sürecinde istenilecektir.) 

Bu ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Sonuç sorgulama ekranı için tıklayınız!

3000 İŞÇİ ALIMINA İLİŞKİN YEDEK ADAYLARIN ATAMA İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ DUYURU! 

Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatımıza bağlı işyerlerimize 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi daimi işçi kadrolarında istihdam edilecek 3000 işçi alımına ilişkin yedek adayların (7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca arşiv araştırması olumlu sonuçlanan) 2. Grup atama işlemlerine 01/04/2024tarihinden itibaren başlanılacaktır. Ataması yapılacak kişilerden Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Sağlık Raporu istenilecektir. (Sağlık raporunda Kurumumuzda yerleştirildiği görevi yapmasına engel akıl ve beden hastalığı bulunmadığına, seyahat etmesine arazide ve vardiyalı çalışmaya uygun olduğuna dair ifadelerin yer alması gerekmektedir.)

Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılan arşiv araştırması sonucunda veya başka bir nedenle başvurusu uygun görülmeyen adaylar 01/04/2024 tarihinden itibaren 5 gün içinde sonuçlara itiraz edebilir. (İtiraz başvurusu belge teslimi yapılan birime veya Genel Müdürlüğümüze yapılabilir.)

Bu ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Atama sonucu sorgulama ekranı için tıklayınız!

3000 İŞÇİ ALIMINA İLİŞKİN ASİL ADAYLARIN ATAMA İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ DUYURU! 

Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatımıza bağlı işyerlerimize 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi daimi işçi kadrolarında istihdam edilecek 3000 işçi alımına ilişkin asıl adayların (7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca arşiv araştırması olumlu sonuçlanan) 5. Grup atama işlemlerine 01/04/2024 tarihinden itibaren başlanılacaktır.

Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılan arşiv araştırması sonucunda veya başka bir nedenle başvurusu uygun görülmeyen adaylar 01/04/2024 tarihinden itibaren 5 gün içinde sonuçlara itiraz edebilir. Yapılan itirazlar, kurumumuz tarafından sonuçlandırılarak, nihai karar itiraz sahibine iadeli taahhütlü posta yolu ile bildirilecektir. (İtiraz başvurusu belge teslimi yapılan birime veya Genel Müdürlüğümüze yapılabilir.)

Bu ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Atama sonucu sorgulama ekranı için tıklayınız!