İL GÖÇ UZMANLIĞIİL GÖÇ UZMANLIĞI

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı İl Göç Uzmanlığı Yeterlilik sınavına ilişkin duyuru yayımladı. 14 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak sınavın saat 10.30’da başlayacağına yer verilen açıklamada, adayların 10.00’da sınav merkezinde olması gerektiğine vurgu yapıldı. Sınav Sınava kurum personel kimlik kartları, nüfus cüzdanı ya da ehliyetle gelinmesi gerektiğine dikkat çekilen duyuruda, sınav salonuna alınmayacak maddelere de yer verildi.

Duyuruda ayrıca şu ifadeler yer aldı:

Sınav, Başkanlık binamızla aynı yerleşkede yer alan İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Binası Giriş Kat Konferans Salonunda 14/11/2022 tarihinde saat: 10.30’da başlayacak olup, kimlik kontrolleri ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için en geç saat 10.00’da salonun kapısında hazır bulunulması zorunludur.

Adaylar salon girişlerindeki görevlilerce kimlik kontrolleri ve aday yoklama listelerindeki isimlerinin karşısına imza atmak suretiyle sınav salonuna sınav saatinden 30 dakika önce alınmaya başlanacaktır. Bu nedenle sınava gelirken kurum personel kimlik kartı, T.C. Kimlik No yazılı nüfus cüzdanı veya ehliyetten birisinin getirilmesi gerekmektedir.

Sınav başladıktan sonra gelen adaylar sınava alınmayacaklardır. Adaylar sınavı erken tamamlamış olsalar bile sınavın ilk 30 dakikası sınav salonundan dışarı çıkarılmayacaktır. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun dışarı çıkan bir aday tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.

Adayların sınava mevzuat, kitap, defter, not vb. dokümanlar ile hesap makinesi, cep telefonu, telsiz, radyo vb. haberleşme araçlarıyla, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla girmeleri ve birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri veya çekilmesine yardımcı olmaları, salondaki görevlilere soru sormaları, birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri, sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları sınav kurallarına aykırıdır. Bu davranışlarda bulunulması halinde sınav görevlileri tarafından tutanak düzenlenerek ilgililerin sınavları geçersiz sayılır.

Sınavın bitiminde her adayın kullandığı soru kitapçığı salondaki görevliler tarafından toplanacaktır. Sınav sırasında adaylara kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş kurum tarafından verilecektir. Sınav esnasında adaylar tarafından yapılacak her türlü yazı, kodlama ve işaretlemeler için siyah kurşun kalem kullanılacaktır.