İdari para cezalarında, özellikle tahsil zaman aşımı süreleri ve taksitlendirme imkanı gibi konularda yeni uygulamalar başlıyor.İdari para cezalarında, özellikle tahsil zaman aşımı süreleri ve taksitlendirme imkanı gibi konularda yeni uygulamalar başlıyor.

İdari para cezalarında, özellikle tahsil zaman aşımı süreleri ve taksitlendirme imkanı gibi konularda yeni uygulamalar başlıyor. Yeni uygulama Haziran ayında devreye giriyor.

Taksitlendirme İmkanı: 4 Eşit Taksitte Ödeme Seçeneği

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni tahsilat genel tebliği ile, idari para cezalarının taksitlendirilmesi mümkün olacak. Bu taksitlendirme, muhatap olanın ekonomik durumunun müsait olmaması durumunda talep edilebilecek. Cezalar, birinci taksit idari para cezasının ödeme süresi içinde ve geri kalan üç taksit ise cezanın tebliğ tarihinden itibaren 1 yıl içinde ödenebilecek.

Taksit Ödeme Süresi ve İndirim Uygulaması

Taksitlerin tam ve zamanında ödenmemesi durumunda, idari para cezasının kalan kısmı muaccel hale gelerek takip edilecek. Öte yandan, idari para cezasının ödeme süresi içinde ödenmesi halinde, cezadan %25 oranında indirim yapılacak.

Tahsil Zaman Aşımı Süreleri: Cezanın Miktarına Göre Değişiklik

Tahsilat genel tebliğine göre, idari para cezalarında tahsil zaman aşımı süreleri cezanın miktarına bağlı olacak. 10,000 TL’den az olanlar için 3 yıl, 10,000 TL – 19,999 TL arasında olanlar için 4 yıl, 20,000 TL – 49,999 TL arasında olanlar için 5 yıl, 50,000 TL ve üzeri olanlar için 7 yıl tahsil zaman aşımı süresi uygulanacak.

Zaman Aşımı Süresi ve Durdurma Hükümleri

Zaman aşımı süresi, idari para cezasının kesinleştiği takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren işlemeye başlayacak. Eğer idari yaptırımın yerine getirilmesine başlanamazsa veya yerine getirilemezse, zaman aşımı süresi duracak.

Cezaların Mirasçılardan Takip Edilmemesi

İdari para cezalarında şahsiliği ilkesi uyarınca, idari para cezasına muhatap olan gerçek kişinin ölümü halinde bu cezalar mirasçılarından takip edilmeyecek. Ancak, tüzel kişi hakkında verilen idari para cezasının tüzel kişiliğin mal varlığından tahsil edilememesi durumunda, bu borcun ödenmesinden sorumlu olan gerçek kişi hakkında yapılan takip sürecinde bu kişinin ölmesi halinde, bu borç gerçek kişinin mirası reddetmemiş mirasçıları nezdinde takibe devam edilecek.

YENİ EKONOMİ HABERLERİNİ TAKİP İÇİN TIKLA VE İNDİR.