İçişleri Bakanlığı 1608 Personel Alımı İllere Göre Kontenjan Dağılımına dair tüm detaylar bu haberimizde.

İçişleri Bakanlığı 1608 Personel Alımı İllere Göre Kontenjan Dağılımına dair tüm detaylar bu haberimizde.

Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruya göre, İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında olmak üzere sözlü sınavla büro personeli, mühendis(elektrik-elektronik, makine, bilgisayar, harita, yazılım, inşaat), avukat, teknisyen(sıhhi tesisat, klima, marangoz), destek personeli(şoför, temizlik görevlisi, aşçı, aşçı yardımcısı, kaloriferci, garson, koruma ve güvenlik görevlisi), tekniker(makine, inşaat, elektrik-elektronik), mimar, arşiv uzmanı, çağrı karşılama personeli, programcı ünvanlarında sözleşmeli personel alınacak.

1608 Personel Alımı İllere Göre Kontenjan Dağılımı

İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında 96, taşra teşkilatında 1.512 olmak üzere toplamda 1.608 sözleşmeli personel alımı yapacak.

İçişleri Bakanlığı personel alımı
İçişleri Bakanlığı 1608 personel alımı
İçişleri Bakanlığı personel alımı kontenjanları

İçişleri Bakanlığı Personel Alımı Şartları

A) GENEL ŞARTLAR
1) 4/B sözleşmeli personel olarak başvuruda bulunacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
(b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen şartlara sahip olmak,
(c) Son başvuru tarihi (26.04.2024) itibarıyla 18 yaşını doldurmuş veya Türk Medeni
Kanunu’nun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,
(ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
(d) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
(e) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
(f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
2) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, adayların yapmış oldukları tercih sıralamasına göre KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon ünvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan KPSS puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 4 katı adayın içerisinde bulunmak,
3) Adaylar, başvuruda bulunurken ilanda belirtilen şartları taşımak kaydıyla en fazla 3 adet
yer(merkez/taşra) ve/veya pozisyon ünvanı için tercihte bulunabileceklerdir. Adayların başvurularının değerlendirilme işlemleri yapmış oldukları tercih sıralaması göz önünde bulundurularak KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak üzere 4 katı aday arasına girebildikleri sadece bir yer ve ünvan için yapılacaktır.
B) ORTAK ŞARTLAR
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların başvuruda bulunmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.

ÖZEL ŞARTLAR İÇİN TIKLA

Başvuru Tarihleri ve Yeri

İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları 22 Nisan-26 Nisan 2024 tarihleri arasında e-Devlet şifresi ile yapılacaktır. Başvurular başladığında bildirimle haberdar olmak için TIKLA ÜCRETSİZ İNDİR.

Kaynak gösterilmeden kopyalanan haberler için uyarı yapılmadan yasal süreç başlatılacaktır.

KARİYERBANKASİ.NET