Helal Akreditasyon KurumuHelal Akreditasyon Kurumu

Helal Akreditasyon Kurumu uzman yardımcısı alımı yapıyor. Geçtiğimiz ay kurumun resmi sayfası üzerinden personel alımı duyurusu yayımlanmıştı. Ankara’da istihdam edilmek üzere İlahiyat ve Gıda Mühendisliği bölümlerinden mezun 3 uzman yardımcısı alımı yapılacak. Helal Akreditasyon Kurumu uzman yardımcısı alımı sınavı için başvurular bugün itibari ile başladı. İşlemler 20 Kasım 2022 tarihine kadar devam edecek. Söz konusu alıma başvuracak adayların 2021 ve 2022 yıllarında yapılan KPSS ve belirtilen puan türlerinden en az 70 puan alması gerektiği şartlar arasında yer alıyor. Başvurular e-Devlet Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştiriliyor.

Yeni polis, bekçi , askeri personel, özel sektör koruma alımları yapılacak! Yeni iş haberlerini takip için TIKLA VE İNDİR.

UZMAN YARDIMCISI ALIMI SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartlara sahip olmak, 
  • 01/01/2022 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1987 ve bu tarihten sonra doğmuş olanlar), 
  • ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında, Tablo 1’de belirtilen puan türleri başlığı altında belirlenen puan türlerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.
  • Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 5 (beş) yıl içerisinde ÖSYM tarafından yapılan İngilizce ve Arapça dillerinin birinden YDS/e-YDS’den en az (C) düzeyinde puana veya başvuru tarihinin son günü itibarıyla iki yıl içerisinde alınan dil yeterliliği bakımından ÖSYM tarafından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak, 
  • En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, Tablo 1’de belirtilen öğrenim dalından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak (Belirtilen bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için e-devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.),
  • Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.

BAŞVURU ŞEKLİ,YERİ VE TARİHİ

  • Adaylar başvurularını 14 Kasım (10:00) – 20 Kasım 2022 (23:59) tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Helal Akreditasyon Kurumu- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir. 
  • Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak olup, şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurularda kabul edilmeyecektir.

SINAV TARİHİ VE YERİ

  • Giriş sınavı Ankara’da yapılacaktır.
  • Giriş sınavına girmeye hak kazanan adaylar ile giriş sınavının yeri ve tarihleri giriş sınavından en az 30 gün önce Kurumun resmi internet sayfasında (www.hak.gov.tr) üzerinden ilan edilecek olup, adaylar Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden de sınavlarına ilişkin bilgileri görüntüleyebilecektir. Ayrıca, adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

SINAV ŞEKLİ – KONULARI VE DEĞERLENDİRME

– Giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır. 
– Sözlü sınav adayların; 
a) Mesleki konulara dair bilgi düzeyleri,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmelere açıklığı, yönlerinden (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Helal Akreditasyon Kurumu uzman yardımcısı alımı başvuru detayları için kurumun resmi sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

KARİYERBANKASİ.NET -İSTANBUL