GSB 1200 PERSONEL ALIMIGSB 1200 PERSONEL ALIMI

GSB 1200 personel alımı başvuruları başladı. 

Gençlik ve Spor Bakanlığına 1200 yurt yönetim personeli alımı için başvuru işlemleri 10-14 Ekim 2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak.

KYK 1200 personel alımı için başvuru yapmak isteyen adayların genel şartları özel şartları yerine getirmesi gerekiyor. Adaylar başvurularını internet üzerinden yapacak. 

1200 personel alımı için şahsen ya da postayla başvurular geçersiz sayılacak.

Yurt yönetim personeli alımı başvurularında KPSS şartı aranıyor.

Adayların 2020 KPSS girmiş olmaları gerekli.

YENİ MEMUR ALIMI HABERLERİ ART ARDA GELDİ. SON İLANLARI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLA VE KATIL.

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU BAŞVURU ŞARTLARI

Adayların başvurunun son günü itibarıyla aşağıda aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.


1)    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2)    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
3)    Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
4)    Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)
5)    2020 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen puan türünde asgari 60 (altmış) puan almış olmak,
6)    Tercih edilecek her grup için tabloda aranan nitelikleri taşıyor olmak,
7)    Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
8)    Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenlerin, sözleşme fesih tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak,
9)    Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,
10)    Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
11)    Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adayların başvuru yapılan grup ve il için istenilen aşağıda belirtilen belgeleri (çift taraflı belgeler önlü ve arkalı olarak) sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
1)    Son altı ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf,
2)    Yükseköğretim kurumlarından mezun olup denkliğe sahip olan adaylar için YÖK’ten alınmış denklik belgesi,
3)    Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurdukları ile ilgili önceki kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi.