büro personeli alımı

Galatasaray Üniversitesi’ne büro personeli ve destek personeli alımı yapılıyor. 

Duyuru 7 Ekim 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan duyuruda Galatasaray Üniversitesi’ne lisans mezunu büro personeli, lise mezunu (Meslek lisesi) destek personeli alınacağı kaydedildi. İlgili alımlar için başvurular üniversitenin personel dairesine yapılıyor. 

İLKOKUL, LİSE, ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEN YENİ İŞ HABERLERİNİ TAKİP ETMEK İÇİN TIKLA.

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ BÜRO VE DESTEK PERSONELİ ALIMI ŞARTLARI 

Başvuru yapmak isteyen adaylarda aranan şartlar ve başvuru sırasında istenen belgeler ise şu şekilde:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir hali bulunmamak,

c) 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

UNVANI/ CİNSİYETİADEDİARANAN NİTELİKLERGÖREV TANIMI
Büro Personeli (Kadın/Erkek)1Lisans mezunu olmak; Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı ile Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Geliştirme ve Uyum Eğitimi sertifikalarına sahip olmak (barkodlu e- Devletten alınacak); 2020 KPSS P3 puan türünden 59 ve üzeri puan almış olmak; ilan son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak.Mali iş ve işlemler yapan birimlerde istihdam edilmek üzere
Destek Personeli (Temizlik) (Kadın)1Meslek lisesi mezunu olmak; MEB onaylı hijyen belgesine sahip olmak (barkodlu e- Devletten alınacak); 2020 KPSS P94 puan türünden 59 ve üzeri puan almış olmak; ilan son başvuru tarihi itibarıyla 25 yaşından gün almamış olmak.Üniversitemizin birimlerinde kapalı ve açık alanda temizlik hizmetlerinde çalıştırılmak üzere

GALTASARAY ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

a) Başvuru Formu (www.gsu.edu.tr internet sayfasından temin edilebilir.),

b) Diploma/mezuniyet belgesi ve sertifikaların onaylı fotokopisi,

c) Nüfus cüzdanı / T.C kimlik kartı fotokopisi,

ç) Sağlık durumuna ilişkin yazılı beyan,

d) KPSS (B) grubu puanını gösteren belge fotokopisi,

e) Yukarıda yazılı olan özel şartlar ve aranan nitelikler bölümünde istenen belgeler,

f) 1 adet fotoğraf.

Adayların, ilgili belgeler ile birlikte ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Başvurulan pozisyon için aranan özel nitelikler bulunması halinde istenilen evrakların başvuru süresi içinde teslim edilmesi gerekmektedir. İlan tarihinden sonra düzenlenen sertifika ve kurs bitirme belgeleri kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlan edilen unvanlardan sadece birine başvuru yapılabilir.

https://www.gsu.edu.tr/tr/guncel/duyuru/4b-sozlesmeli-personel-ilani/44b5cca1

%d blogcu bunu beğendi: