bilişim personeli alımıbilişim personeli alımı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alımında sona geliniyor. Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı başvuruları 17 Ekim 2022 tarihinde başlamıştı. Başvurular 6 Kasım 2022 tarihinde sona eriyor. Başvuracak adayların sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacak Adayların başvuru için belirtilen genel ve özel şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.

EN AZ LİSE MEZUNU, KPSS ŞARTSIZ MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMLARINDAN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN TIKLA VE KATIL.

ÇEVRE BAKANLIĞI HANGİ POZİSYONLARA ALIM YAPIYOR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı(.NET/Java/Mobil), Yazılım Geliştirme Uzmanı, Kıdemli İş Analist Uzmanı pozisyonlarına alım yapılıyor.

ÇEVRE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

GENEL ŞARTLAR

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz olması,
  • Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,
  • (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden; fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,
  • Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır).
  • Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri,
  • Ayrıca yukarıdaki genel şartları taşımaları kaydıyla adayların;
  • B Grubu Kadrolar için (Tavan Ücretin 3 Katı); (a), (b), (d) ve (e) bentlerindeki,
  • C Grubu Kadrolar için (Tavan Ücretin 2 Katı); (a), (c), (d) ve (e) bentlerindeki,
    şartlara da haiz olmaları gerekmektedir.

Başvuru Şekli ve Zamanı

Başvurular 17/10/2022 tarihinde başlamış olup, 06/11/2022 tarihinde sona erecektir. Başvurular Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden yapılmaktadır. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Adaylar, sadece bir unvan için başvuru yapabilecektir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular 06/11/2022 tarihinde 23:59:59 ‘da sona erecektir.
Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sözleşmeli bilişim personeli ilanının özel şartları görmek ve başvuru yapmak için Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

KARİYERBANKASİ.NET -İSTANBUL