agü personel alımıagü personel alımı

Abdullah Gül Üniversitesi temizlik görevlisi alımı başvurularında son günlere girildi. Üniversitenin resmi sayfasından yayımlanan duyuruda erkek temizlik görevlisi alımı yapılacağı kaydedildi. İlgili alım için başvuracak adaylarda en az lise mezuniyet şartı aranıyor. Adaylarda aranan nitelikler ise, “Ortaöğretim Kurumlarının (Lise) herhangi bir programından mezun olmak. Temizlik görevini devamlı yapmasına mani olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak. (Alınacak personel açık ve kapalı alanlardaki temizlik hizmetlerinde çalıştırılacaktır.)” olarak açıklanıyor.

KPSS ŞARTSIZ MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMLARINDAN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN TIKLA VE ÜCRETSİZ KATIL.

Abdullah Gül Üniversitesi Temizlik Görevlisi Alımı için Başvuracak Adaylarda Aranan Şartlar

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
 • askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.
 • KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
 • Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden ve bölümlerden mezun olmak, cinsiyet kriterlerini sağlamak ve başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
 • 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 türünde geçerli en az altmış beş (65) puanı bulunmak. (Adayların KPSS puanının, başvurduğu pozisyonun KPSS puan türüne uygun olması gerekmektedir.)
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması ve hali hazırda herhangi bir kamu kurumda sözleşmeli pozisyonda (657 S.K. 4/B maddesi kapsamında) çalışmıyor olmak.
 • Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereği “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
 • 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

Başvuru Tarihi ve Yeri

Abdullah Gül Üniversitesi temizlik görevlisi alımı için başvurular 24 Ekim‘de başlamıştı. İşlemler 7 Kasım 2022 tarihi 23:59‘da sona eriyor. Başvurular e-Devlet Kariyer Kapısı üzerinden yapılıyor.

KARİYERBANKASİ.NET -İSTANBUL