çevre ve şehircilik bakanlığıçevre ve şehircilik bakanlığı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alımı başvurularında son saatlere girildi. Sözleşmeli bilişim personeli alımı için başvurular 17 Ekim tarihinde başlamıştı. İşlemler bugün saat 23:59 itibari ile sona eriyor. İlgili alım için başvurular Kariyer Kapısı üzerinden yapılmaktadır. Başvuran adayların sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre sözleşmeli bilişim personeli alınmaktadır. Adayların başvuru için belirtilen genel ve özel şartları taşıması gerekmektedir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı(.NET/Java/Mobil), Yazılım Geliştirme Uzmanı, Kıdemli İş Analist Uzmanı pozisyonlarına alım yapılıyor.

EN AZ LİSE MEZUNU,KPSS ŞARTSIZ MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMLARINDAN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN TIKLA VE ÜCRETSİZ KATIL.

ÇEVRE BAKANLIĞI BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI


GENEL ŞARTLAR

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz olması,
  • Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,
  • (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden; fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,
  • Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır).
  • Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri,
  • Ayrıca yukarıdaki genel şartları taşımaları kaydıyla adayların;
  • B Grubu Kadrolar için (Tavan Ücretin 3 Katı); (a), (b), (d) ve (e) bentlerindeki,
  • C Grubu Kadrolar için (Tavan Ücretin 2 Katı); (a), (c), (d) ve (e) bentlerindeki,
    şartlara da haiz olmaları gerekmektedir.

Başvuru Şekli ve Zamanı

Başvurular 17/10/2022 tarihinde başlamış olup, 06/11/2022 tarihinde sona erecektir. Başvurular Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden yapılmaktadır. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Adaylar, sadece bir unvan için başvuru yapabilecektir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular 06/11/2022 tarihinde 23:59:59 ‘da sona erecektir.
Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Çevre Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli ilanının özel şartları görmek ve başvuru yapmak için Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

KARİYERBANKASİ.NET -İSTANBUL