lisans mezunu büro personeli alımılisans mezunu büro personeli alımı

Boğaziçi Üniversitesi’ne lisans mezunu büro personeli alımı için başvurular sürüyor.

Boğaziçi Üniversitesi’nin lisans mezunu, 2020 KPSS’ye girmiş adaylardan büro personeli alımı yapacağına dair duyuru Resmi Gazete’de 6 Ekim’de yayınlanmıştır.

YENİ ORTAÖĞRETİM, ÖN LİSANS, LİSANS İŞ HABERLERİ YAYINLANDI. TIKLA VE ÜCRETSİZ KATIL.

Söz konusu duyuruda başvuruların 15 gün devam edeceği , başvuru işlemlerinin şahsen başvuru şeklinde olacağı kaydedilmiştir. 

Başvuru sırasında adaylardan başvuru formu ve KPSS belgesi gibi belgeler talep ediyor.

Boğaziçi Üniversitesi’nin personel alımında genel şartlar şu şekilde:

İlanda belirtilen genel ve özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

Adayların son başvuru tarihi itibariyle 40 (kırk) yaşını bitirmemiş olması,

Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde anılan Kanun ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olması,

* Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

* Gerektiği durumlarda mesai saatleri dışında çalışmaya engel bir durumu olmamak,

* Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak,

* Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

* Yapılacak olan Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,

* Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ BAŞVURU SIRASINDA GEREKLİ BELGELER

1. Fotoğraflı Başvuru Formu (Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanan form doldurulacaktır)

2. Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi

3. Diploma veya Mezuniyet Belgesinin onaylı fotokopisi (e-Devlet Çıktısı Kabul Edilecektir)

4. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi

5. 2020 KPSS Sınav Sonuç Belgesi

6. SGK Hizmet Dökümü

7. Sağlık Raporu (Bir tanesi Psikiyatri olmak üzere Tam Teşekküllü Hastaneden alınmış heyet raporu-Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek)

Adaylar,  ayrıntılar için http://www.boun.edu.tr/tr-TR/Content/Duyurular/Duyurular?LoadModule=News&NewsID=2741&Filter=true adresini ziyaret edebilir.