BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMIBİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI

Bitlis Eren Üniversitesi’nde istihdam edilmek üzere 28 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Kadın ve erkek olmak üzere Büro Personeli, Teknisyen, Çözümleyici, Sistem Programlayıcısı, Destek Personeli(Şoför), Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Destek Personeli( Temizlik, Basit Bakım, Isıtma gibi hizmetler) pozisyonlarına 28 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

DAHA FAZLA MEMUR, PERSONEL ALIMLARI YAPILIYOR. ANINDA ÖĞRENMEK İÇİN TIKLA VE KATIL!

28 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İÇİN BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Adaylar için başvurular 26.09.2022 tarihinde başlamış olup, 10.10.2022 tarihinde son bulacak. Adaylar aranan pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek. Başvurular ise adaylar tarafından Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Rahva Yerleşkesi adresine şahsen yapılacak. Belirtilen süre içerisinde yapılmayan, eksik ya da posta yoluyla yapılan başvurular geçersiz olup, işleme alınmayacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

GENEL ŞARTLAR

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
  görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
 • Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda bulunamaz.
 • KPSS B grubu sınavlarından; Lisans mezunları için 2020 KPSS P3 puanı, Ön Lisans mezunları için 2020 KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS P94 puanı dikkate alınacaktır.
 • Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
 • 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna göre sözleşme imzalanacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR

 • Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak ve belgelendirmek (Asil listeye giren adayların atama için bu belgeleri ibraz edecekleri zaman belgelerin geçerlilik sürelerinin dolmamış olması gerekir)
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
 • Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.
 • Adayın bilgi ve tecrübe düzeyini gösterir sertifika ve sair belgelere sahip olmak. (Transkript, sertifika vb.)

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

 • Fotoğraflı başvuru formu
 • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi.
 • 3- Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.
 • 4- Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya onaylı örneği (e-Devletten alınabilir).
 • 5- 2020 yılı KPSS sınav sonuç belgesi (Barkod sorgulaması yapılacaktır).
 • 6- Başvurulan unvanda isteniyorsa iş tecrübesini gösterir onaylı belge.
 • 7- Sabıka Kaydı/Adli Sicil Belgesi (e-Devletten temin edilebilir.)
 • 8- Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten temin edilebilir.)
 • 9- Onaylı Hizmet Belgesi.

Başvurular 2020 KPSS(B) grubu puan sıralaması ile yapılacak olup, sonuçlar Bitlis Eren Üniversitesinin resmi internet sitesinden http://www.beu.edu.tr ilan edilecek.

TÜM ŞARTLAR VE DİĞER DETAYLAR

KARİYERBANKASİ.NET – İSTANBUL