Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Personel AlıyorErzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Personel Alıyor

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesine büro personeli ve destek personeli alımı yapılıyor.

14 Ekim’de başlayan başvuru işlemleri 28 Ekim’de sona eriyor.

Açıklama geçtiğimiz günlerde kurum resmi sayfasından gelmişti. Üniversitenin destek personeli ve büro personeli ihtiyacının karşılanması için büro ve destek personeli alınacağı, ilgili alım için başvuru yapmak isteyen adayların başvuru genel ve özel şartlarını yerine getirmesi gerektiği kaydedilmişti. 

MEMUR, POLİS, ASKERİ PERSONEL VE ÖZEL SEKTÖR İŞ İLANLARI ART ARDA GELDİ! TÜM HABERLER İÇİN TIKLA VE ÜCRETSİZ KATIL.

Resmi duyuruda başvuru yapmak isteyen adaylarda aranacak genel şartlar şu şekilde sıralanmıştı:

Büro Personeli ve Destek Personeli Genel ve Özel Şartlar
Başvuracak adaylarda tercih edilen pozisyon için belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı

Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır. 

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak. (Kazanan adaylardan tam teşekküllü Devlet veya Üniversite hastanesinden alınacak sağlık raporu ile bu durumu belgelemeleri istenecektir.)

ç) Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunun uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

e) Muhtelif tarihlerde çıkan Kanun Hükmünde Kararnameler uyarınca kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

f) 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak ve KPSSP93 alanında ilanda belirtilen taban puan ve üstünde bir puana sahip olmak.

Söz konusu alımla ilgili ayrıntılara https://ebyu.edu.tr adresinden erişebilirler.