aile bakanlığıaile bakanlığı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı için başvuruda son güne girildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bilişim Personeli alımı başvuruları 17 Ekim 2022 tarihinde başlamıştı. Söz konusu alım için başvurular 31 Ekim 2022 tarihi 23:59‘da sonra eriyor.

POLİS, BEKÇİ, MEMUR, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMLARI VE İŞ HABERLERİNDEN ANINDA HABERAR OLMAK İÇİN TIKLA VE KATIL.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bilişim Personeli merkez taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 12 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapıyor. Başvurular E-devlet Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden yapılıyor. Posta yoluyla veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmiyor.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
 • Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı için başvuru yapabilirler.)
 • Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıl, üç katını geçmeyecekler için en az 5 (beş) yıl, ücret tavanı 4 (dört) katını geçmeyecekler için en az 8 (sekiz) yıl mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
 • Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
 • Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

PERSONEL ALIMI ÖZEL ŞARTLAR

Başvuru özel şartları e -Devlet sitesi üzerinden Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinde yayımlanmaktadır.

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Fotoğraflı özgeçmiş,
 • Lisans eğitimini yurtdışında tamamlanmış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği,
 • Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek
 • Özel sektörde çalışanlar için SGK Hizmet dökümü ile çalışma sürelerini gösterir belge,
 • • Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak belge,
 • İstenilen hizmet süresinin tek bir belgeyle sağlanmaması halinde birden fazla belge sunulabilecektir.
 • GENEL ŞARTLAR başlığının (e) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge, (Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir),
 • ÖZEL ŞARTLAR’ da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır).

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alımına başvurmak için resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz.

KARİYERBANKASİ.NET -İSTANBUL