Adalet Bakanlığı Sınavları ile 1500 Personel AlımıAdalet Bakanlığı Sınavları ile 1500 Personel Alımı

Adalet Bakanlığı Sınavları ile yeni hakim ve savcı adayları alınacak.

Adalet Bakanlığı’nın 1500 Hakim ve Savcı adayı alımı için başvurular sona eriyor.

Adalet Bakanlığı‘nın resmi sayfasından yapılan duyuruda 1500 hakim ve savcı adayı alımı için başvuruların ÖSYM resmi sayfasından 4-11 Ekim tarihleri arasında alınacağı belirtilmişti.

YENİ İLANLAR YAYINLANDI! KPSS ŞARTSIZ VE KPSS İLE İŞ HABERLERİNİ TAKİP ETMEK İÇİN TIKLA VE KATIL.

Duyuruda, adayların başvuru işlemlerini ÖSYM şifreleri ve T.C. kimlik numaralarıyla yapabilecekleri kaydedilmişti.

Adalet Bakanlığı’nın 1500 hakim ve savcı adayı alımı için ; 1200 adli yargı hakim ve savcı adayına, 150 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı adayına, 150 idari yargı hakim adayına kontenjan ayrıldı. Adalet Bakanlığı sınavları ÖSYM tarafından 26-27 Kasım tarihlerinde uygulanacak. Adalet Bakanlığı sınavları Ankara, İstanbul ve İzmir’de gerçekleştirilecek.

ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI 1500 HAKİM VE SAVCI ADAYI ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre adaylığa atanacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idari yargı hâkim adaylığı için giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, (doğum tarihi 01.01.1987 ve daha sonra olanlar sınavlara başvuru yapabileceklerdir) Avukatlık mesleğinden alınacak adlî yargı hâkim ve savcı adaylığı için; yazılı yarışma sınav tarihi itibariyle avukatlık mesleğinde fiilen en az üç yıl çalışmış olmak, yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 45 yaşını doldurmamış olmak, (doğum tarihi 01.01.1977 ve daha sonra olanlar sınava başvuru yapabileceklerdir)

c) Adlî yargı – Avukatlık adlî yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, İdarî yargı adayları için; Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere, hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,

ç) Kamu haklarından yasaklı olmamak,

d) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,

e) Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği bulunmamak,

f) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,

g) Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak.