KPSS şartsız personel alımıKPSS şartsız personel alımı

Adalet Bakanlığı KPSS Şartsız 500 personel alımı başvuru işlemleri başlıyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı’nın resmi sayfasından yapılan bilgilendirmede ; İcra Müdür ve Müdür yardımcısı alımı için başvuru işlemlerinin 10 Kasım’da başlayacağı belirtildi.

Sınav takvimine göre ilgili sınava başvurular 16 Kasım‘a kadar devam edecek. Sınava başvuru yapmak isteyen adayların sınav genel şartlarını dikkatle incelemesi gerekli.

KPSS ŞARTSIZ VE KPSS İLE YENİ MEMUR ALIMLARI YAPILACAK. YENİ DUYURULARI KAÇIRMAMAK İÇİN TIKLA VE ABONE OL.

ADALET BAKANLIĞI KPSS ŞARTSIZ İCRA MÜDÜR VE MÜDÜR YARDIMCISI ALIMINDA ŞARTLAR

a) Türk vatandaşı olmak,
b) Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (Doğum tarihi: 01/01/1987 ve daha sonra olanlar)
c) Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak (lisans/ön lisans alan kodu 3209, 1102, 9339 veya 6352 olanlar), öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak,
d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
e) 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak şartı aranır.