500 personel500 personel

Adalet Bakanlığı’na 500 icra müdür ve müdür yardımcısı alımı için başvuru tarihleri ve şartları açıklandı.

500 İcra Müdür ve Müdür yardımcısı alımı için ÖSYM tarafından uygulanacak sınava dair detaylar belli oldu.

İCRA MÜDÜR VE MÜDÜR YARDIMCISI ALIMI SINAV BAŞVURULARI 10 KASIM’DA BAŞLAYACAK

Bakanlığın resmi sayfasından yayımlanan duyuruya ; göre Adalet Bakanlığına 500 İcra Müdür ve müdür yardımcısı alımı için adayların başvuruları 10 Kasım ile 16 Kasım tarihleri arasında ÖSYM üzerinden alınacak.

Adaylar başvurularını ais.osym.gov.tr adresinden ÖSYM şifreleri ve T.C. kimlik numaralarıyla yapabiliyor.

İCRA MÜDÜR VE MÜDÜR YARDIMCISI ALIMINA BAŞVURU ŞARTLARI

  • Türk vatandaşı olmak,
  • Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (Doğum tarihi: 01/01/1987 ve daha sonra olanlar)
  • Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak (lisans/ön lisans alan kodu 3209, 1102, 9339 veya 6352 olanlar), öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak,
  • Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
  • 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak şartı aranır.

İCRA MÜDÜR VE MÜDÜR YARDIMCISI ALIMLARI İÇİN SINAV NE ZAMAN?

Bakanlığın resmi açıklamasına göre ilgili sınav ÖSYM tarafından 25 Aralık 2022 tarihinde uygulanıyor.

Sınava ilişkin yeni haberleri takip için TIKLA.