400 mhuy alımı400 mhuy alımı

2022 Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı (2022-MHUY) için ön başvuru sonuçları açıklandı. 400 MHUY alımı nihai başvuruları alınacak.

ÖSYM’den yapılan açıklamada , ön başvuru sonuçlarına sonuc.osym.gov.tr adresinden erişilebileceği kaydedilirken, 400 MHUY alımı nihai başvuru kılavuzu ve diğer detaylar da resmi sayfada yer aldı.

İlkokul, lise, ön lisans, lisans düzeyinden yeni personel alımlarını takip için tıkla ve abone ol.

400 MHUY ALIMI ÖSYM RESMİ DUYURUSU

2022 Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı (2022-MHUY), 18 Aralık 2022 tarihinde Ankara’da uygulanacaktır.

Adaylar, ön başvuru sonuçlarını 08 Kasım 2022 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir.

Sınava ön başvuru yapan adaylardan KPSS puanı sıralamasında kadronun yirmi katı içinde yer alıp nihai başvuru yapacak olanlar, nihai başvurularını 10 – 16 Kasım 2022 tarihleri arasında yapacaktır. Adaylar, nihai başvurularını elektronik ortamda, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan 10 Kasım 2022 tarihinde saat 11.00’den itibaren yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-MHUY Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar, kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemesi gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Ön Başvuru Sonuçları

2022-MHUY: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri

SINAVA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

2022 Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı (2022-MHUY), 18 Aralık 2022 Pazar günü Ankara’da yapılacaktır (062 Ankara-Çankaya/067 Ankara-Yenimahalle). Sınav, saat 10.15’de başlayacak ve 90 dakika sürecektir.

Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. Sınava ön başvurular 27 Ekim-2 Kasım 2022 tarihleri arasında, nihai başvurular ise 10-16 Kasım 2022 tarihleri arasında alınacaktır. 10-16 Kasım 2022 tarihleri arasında ÖSYM’ye başvurusunu yapamayan adaylar için Geç Başvuru Günü 22 Kasım 2022 tarihi olacaktır. Sınava, 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP48 puan türünden yetmiş beş (75) ve üzerinde puan almış olanlar başvurabilecektir.

Bu koşulu sağlamayan adayların ön başvuruları sistem tarafından engellenecektir. Ön başvuru aşamasında mezun olmayan adayların başvurusu sistem tarafından engellenecektir. Sınava, T.C. uyruklu olup (Bulgaristan’dan Göç dâhil) sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (1 Ocak 1987 tarihinde ve bu tarihten sonra doğanlar) olanlar başvurabilecektir. Bu koşulu sağlamayan adayların ön başvuruları sistem tarafından engellenecektir.

En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurt dışı öğretim kurumlarından mezun olanlar (Nihai başvuru aşamasında mezun olmayan adayların başvurusu sistem tarafından engellenecektir.) başvurabilecektir. Başvuru işlemlerinde; ÖSYM tarafından mezun olunan fakülte/lisans programına ilişkin bir engelleme yapılmayacaktır. Adaylar ön başvurularını, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) veya mobil uygulamalarından T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile elektronik ortamda yapacaklardır.

Ön başvuru yapacak adaylardan hizmet bedeli olarak 30,00 TL ön başvuru ücreti (ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına yatırılacaktır.) tahsil edilecektir. Sınava başvuracak adayların KPSS puanları, ÖSYM tarafından ön başvuru esnasında kontrol edilecektir. Ön başvuruda yukarıda belirtilen puan şartını taşımayan adayların başvuruları sistem tarafından engellenecektir.

Adaylar sınava ön başvurularını yaptıktan sonra 30,00 TL ön başvuru ücretini, 27 Ekim3 Kasım 2022 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ön başvuru ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları ön başvurular işleme alınmayacaktır. Ön başvuru yaparak ön başvuru ücretini yatıran adaylar en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanacaktır. Atama yapılacak 400 kadronun yirmi katı aday (8000 aday), nihai başvuru yapacaktır. Sıralamada en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip aday da listeye dâhil edilecektir. Ön başvuru sonuçları, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

Ön başvuru sonuçlarında adayların KPSSP48 puanları ve ön başvuru yapan adaylar içindeki başarı sıraları yer alacaktır. Sıralamaya giren adaylardan sınava katılmak isteyenler nihai başvurularını, elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya mobil uygulamalarından veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Başvuru merkezleri listesi başvuru süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinde sınava başvuru bilgileri içerisinde yer alacaktır. ÖSYM başvuru merkezleri başvuruları, resmî iş gününde ve resmî iş saatleri arasında alacaklardır. Posta yoluyla başvuru alınmayacaktır.

ÖSYM tarafından yapılan; başvuruların alınması, sınavın uygulanması, güvenlik önlemleri, sınav ücretinin yatırılması, sonuçlara itiraz vb. sınav ile ilgili güncel gelişmeler, ÖSYM tarafından adaylara duyurulacaktır. Adayların eğitim bilgileri, Yükseköğretim Bilgi Sisteminden (YÖKSİS) alınarak başvuru ekranına yansıtılacaktır. YÖKSİS’te eğitim bilgisi bulunmayan (KKTC hariç yurt dışı, askeri okul) adayların ise varsa ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki eğitim bilgileri başvuru ekranına yansıtılacaktır.

Başvuru ekranına yansıtılan YÖKSİS kaynaklı eğitim bilgileri, ÖSYM başvuru merkezlerinde değiştirilemez. YÖKSİS’teki eğitim bilgilerinde eksiklik/düzeltme olan adayların başvuru süresi içinde kendi üniversitelerine başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir. Ön başvuru sonrasında sıralamaya dâhil olan adaylardan, başvurusunu bir başvuru merkezinden yapacak olanlar, ÖSYM’nin internet adresinden edinecekleri Aday Başvuru Formunu (Sınava başvuru tarihlerinde yayımlanacaktır.) doldurmuş olarak ÖSYM Başvuru Merkezlerine şahsen başvuracaklardır.

Bir Başvuru Merkezinden başvuracak adayların başvurularını yaparken, doldurulmuş Aday Başvuru Formu ile birlikte fotoğraflı nüfus cüzdanı veya fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportlarını veya İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan “fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu” veya “fotoğraflı, barkodlu-karekodlu” Geçici Kimlik Belgesini yanlarında bulundurmaları zorunludur.