UZMAN YARDIMCISI ALIMIAUZMAN YARDIMCISI ALIMIA

Ziraat Katılım Bankası’na 100 uzman yardımcısı alımı için başvurular sürüyor.

Açıklama geçtiğimiz günlerde Ziraat Bankası resmi sayfasından yapılmıştır.

Söz konusu duyuruda 17 şehirde sınav yapılacağı, yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamalı sınav sonucunda 100 uzman alınacağı kaydedilmiştir.

ZİRAAT KATILIM BANKASI UZMAN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Uzman yardımcısı adayları 16 Ekim Pazar günü saat 23.59’a kadar başvurularını yapabiliyor.

Başvurular , https://ziraatbank.istanbul.edu.tr/ adresinden gerçekleştiriliyor.

YENİ BANKA PERSONEL ALIM HABERLERİ YAYINLANDI! TÜM HABERLERİ TAKİP ETMEK İÇİN

Ziraat Katılım Bankası uzman yardımcısı alımı için başvuru yapmak isteyen adaylarda aranacak şartlar şu şekilde sıralandı:

1 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2 01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak, (18 yaşını doldurmuş olmak)
3 Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,
4 Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
5 Bankacılık Kanununa göre Bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,
6 Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmamak (resmi sağlık kurulu raporu ile belgelenir),
7 Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak,
8 Yazılı sınava İdari alandan katılacak adaylar için;Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllıkeğitim veren İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, İslam İktisadı ve Finans, Hukuk,Bankacılık, Finans, Muhasebe, Uluslararası Finans, Ticaret ve Bankacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Sermaye Piyasası, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Yönetimi ve Yönetim Bilişim Sistemleri ile bankacılık mesleğiyle ilgili bölümlerinden veya üniversitelerin İletişim, Ekonometri, İstatistik, Aktüerya, Matematik, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Fizik, İşletme ve Tarım Ekonomisi, Tarım Ticareti ve İşletmeciliği, Tarım Ekonomisi bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da Şubat 2023 itibari ile mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak.

Yazılı sınava Mühendislik alanından katılacak adaylar için;Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllıkeğitim veren ;Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalurji Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da Şubat 2023 itibari ile mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak.

TÜM ŞARTLARA VE DİĞER DETAYLARA ZİRAAT BANKASI SAYFASINDAN ULAŞILABİLİYOR.