TÜRKAK PERSONEL ALIMITÜRKAK PERSONEL ALIMI

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) 17 personel alımı yapacak. Personel alımına dair resmi duyu Basın İlan Kurumu ve TÜRKAK resmi sayfasından yayımlandı.

Polis alımı , bekçi alımı , subay, astsubay, memur ve işçi alımı ile özel sektör iş haberleri için tıkla ve indir.

Yayımlanan duyuruda, “Türk Akreditasyon Kurumunca (TÜRKAK) sözlü giriş sınavı ile 15 (on beş) Akreditasyon Uzman Yardımcısı ve 2 (iki) İdari Personel pozisyonuna personel alınacaktır. Alınacak personel 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgisine göre Ek 23 üncü ve Ek 27 nci maddeleri ile Türk Akreditasyon Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği ve Türk Akreditasyon Kurumu Akreditasyon Uzmanlığı Yönetmeliğine göre idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilecektir. ” ifadeleri yer alıyor. Sınav başvuruları 18 Kasım ile 4 Aralık tarihleri arasında alınıyor.

Başvurular e-Devlet Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleşecek. (https://www.turkiye.gov.tr/turk-akreditasyon-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim)

Resmi site duyurusu (https://www.turkak.org.tr/duyurular/akreditasyon-uzman-yardimciligi-ve-idari-personel-giris-sinavi-duyurusu-2022.html)

TÜRKAK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

SINAVA KATILMA KOŞULLARI
     
A.    Genel Şartlar:
            14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
     B.    Özel Şartlar:

Akreditasyon Uzman Yardımcılığı pozisyonu için;
a) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin, ilanda belirtilen (Tablo-1) bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla, 2021 veya 2022 yıllarına ait Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) aşağıdaki tabloda (Tablo-1) belirtilen puan türlerinden en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

İdari Personel Pozisyonu için;
a) En az iki yıllık ön lisans eğitimi veren fakültelerin, ilanda belirtilen (Tablo-2)’ de ki  bölümden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla, 2022 yılına ait Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) aşağıdaki tabloda (Tablo-2) belirtilen puan türlerinden en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, her bir sınav için aşağıda yer alan Tablo-1 ve Tablo-2’de yer alan her bir grup için belirtilmiş puan türünden aldıkları en yüksek puana göre sıralanarak, her gruptan atama yapılacak pozisyon sayısının 4 (dört) katı kadar aday giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Gruplar itibariyle yapılacak giriş sınavına katılma hakkı elde eden en son adayla eşit puan almış adayların tümü sınava çağrılacaktır.

Adaylar, Tablo-1’de belirtilen gruplardan yalnız birine müracaat edebilecektir. Gruplar itibarıyla sınava çağrılacak aday sayısı kadar başvurunun olmaması veya giriş sınavının açıklanması sonucunda sınavı kazanan aday olmaması hâlinde pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre gruplar arasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Türk Akreditasyon Kurumuna aittir.

Tablo 1: Akreditasyon Uzman Yardımcısı Öğrenim Dalları, Puan Türü Ve Kontenjanları

1.Öğrenim Dalı: Çevre Mühendisliği
Puan Türü: KPSS P2
Kontenjan: 3

2. Öğrenim Dalı: Tekstil Mühendisliği
Puan Türü: KPSS P2
Kontenjan: 1

3. Öğrenim Dalı: Biyoloji
Puan Türü: KPSS P2
Kontenjan: 1

4. Öğrenim Dalı: Kimya Mühendisliği
Puan Türü: KPSS P2
Kontenjan: 1

5. Öğrenim Dalı: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Puan Türü: KPSS P2
Kontenjan: 3

6. Öğrenim Dalı: Makine Mühendisliği
Puan Türü: KPSS P2
Kontenjan: 3

7. Öğrenim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Puan Türü: KPSS P2
Kontenjan: 2

8. Öğrenim Dalı: Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
Puan Türü: KPSS P2
Kontenjan: 1

Tablo 2: İdari Personel Öğrenim Dalı, Puan Türü Ve Kontenjanları

Öğrenim Dalı: Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans Programı
Puan Türü: KPSS P93
Kontenjan: 2