EN AZ LİSE MEZUNU PERSONEL ALIMI YAPILACAKEN AZ LİSE MEZUNU PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Türk-Alman Üniversitesine 15 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Başvurular 21 Ekim’e kadar…

Türk-Alman Üniversitesi‘ne Tekniker, Teknisyen, Koruma ve Güvenlik, Şoför, Temizlik Personeli unvanlarında alım yapılacak.

Başvurular şahsen yapılıyor. Başvuru yapmak isteyen adayların genel şartların yanı sıra özel şartları da yerine getirmesi gerekiyor.

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİNE PERSONEL ALIMI BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.

b. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.

c. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

d. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

e. Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması (askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak).

f. Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

g. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

KONTENJAN DAĞILIMI

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI 2

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ PERRSONEL ALIMLARI İÇİN BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?

Adaylar ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Türk-Alman Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı internet sayfası www.pdb.tau.edu.tr de ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenen belgelerle birlikte (belgelerin aslı görülerek Personel Daire Başkanlığınca onaylanmış) Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar ilan edilen unvanlardan sadece birine başvuru yapabilirler.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER

Başvuru Formu (www.tau.edu.tr İnternet sayfasından temin edilebilir) Diploma Fotokopisi (e-Devlet üzerinden Alınan üzerinde barkod bulunan belge kabul edilecektir) Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi. KPSS (B) grubu puanını gösteren belge fotokopisi. Tecrübe belgesi (İstenilen unvana ilişkin tecrübe belgesi ve SGK prim dökümü) e-Devlet üzerinden barkod bulunan belge alınabilir. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan üzerinde barkod bulunan belge kabul edilecektir) Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan üzerinde barkod bulunan belge kabul edilecektir) Yukarıda yazılı olan özel şartlar bölümünde istenilen belgeler 1 Adet fotoğraf