personel alım şartlarıpersonel alım şartları

TCDD Müfettiş Yardımcısı alımı başvuruları devam ediyor. Resmi Gazete’de yayımlanan TCDD personel alımı başvuruları 25 Ekim 2022 tarihinde başladı. İlgili alım 9 Aralık 2022 tarihine kadar devam ediyor. TCDD 5 Müfettiş Yardımcısı alımı sınavı 24 Aralık‘ta uygulanacak. TCDD Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuruda, başvuracak adayların başvuru genel şartlarını yerine getirmesi gerektiği kaydedildi

POLİS, BEKÇİ, MEMUR, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMLARINDAN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN TIKLA VE KATIL.

TCDD MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIMI GENEL ŞARTLARI

  • Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı niteliklere haiz olmak, 
  • 01.01.2022 tarihi itibarıyla otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak,
  • Hukuk, Siyasal, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az 4 yıl eğitim veren ve bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ya da yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak,
  • ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının A Grubu, KPSSP48 bölümünden 70 ve daha üzeri puan almış ilk 100 aday içerisinde bulunmak (Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 100 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 100 aday giriş sınavına alınacak olup, 100.aday ile eşit puan alan tüm adaylar da sınava çağrılacaktır),
  • Yapılacak soruşturma sonunda sicil ve karakter bakımından Müfettişliğe engel olacak bir hali bulunmamak (Bu koşul sadece yazılı sınavı kazanan adaylar yönünden söz konusu olup, sözlü sınavdan önce Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılacak inceleme ile belirlenir),
  • Sağlık durumu bakımından, yurdun her tarafına giderek görev yapmaya elverişli olmak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,
  • Temsil niteliği itibariyle, Müfettişliğin gerektirdiği yeterlikte bulunmak, 8)Yapılacak olan sınava ilk veya ikinci defa giriyor olmak.

TCDD PERSONEL ALIMI BAŞVURU YERİ

Sınav başvuruları, sınav duyurusunun Resmi Gazetede yayımlanmasını takip eden günden başlayarak 09.12.2022 Cuma günü mesai saati sonuna kadar TCDD Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Hacı Bayram Mahallesi, Hipodrom Caddesi, No:3, 06050 Altındağ-Ankara adresine şahsen veya posta ile yapılabilecek, bu tarihten sonraki başvurular dikkate alınmayacaktır. “TCDD Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu” yukarıda belirtilen adresten alınmak veya den indirilmek suretiyle doldurulacaktır. Zamanında yapılmayan ve eksik belge ve bilgi ile yapılan başvurular işleme konulmayacaktır.

Sürece dair tüm detaylara kurum resmi sayfasından erişilebilir.

KARİYERBANKASİ.NET-İSTANBUL