TBMM işçi alımı başvuruları sürüyor. Başvuru şartları, kontenjan dağılımı ve başvuru sayfasına dair tüm detaylar Kariyerbankasi.net'in bu haberinde yer alıyor.

TBMM işçi alımı başvuruları sürüyor. Başvuru şartları, kontenjan dağılımı ve başvuru sayfasına dair tüm detaylar Kariyerbankasi.net’in bu haberinde yer alıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi sayfası üzerinden yayımlanan duyuruya göre, TBMM’ye aşçı, bahçıvan, bulaşıkçı, dönerci, el dekor süslemeci, antrenör, garson, kebapçı, kuaför, pideci, pizzacı, resepsiyon görevlisi, taşıma işçisi, temizlik işçisi pozisyonları için kura ile işçi alımı yapılacak.Başvuru işlemleri 28 Mart 2024 tarihine kadar sürecek.Başvuru yapacak adayların genel ve özel şartları sağlaması gerekmektedir.

2024 yılı yeni işçi, memur ve sözleşmeli personel alımlarından anında haberdar olmak için Kariyer Bankası mobil uygulamasını tıkla indir, tüm memur alımlarından haberin olsun.

TBMM İşçi Alımı Şartları

a.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

b.Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak,

c.Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

ç. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d.Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik durumu itibarıyla muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya muaf olmak,

e.Görevini yapmasına engel olabilecek devamlı vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak,

f.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak (dul ve yetim aylığı alanlar hariç),

g.Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

ğ. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
h. Bu ilanın ekinde yer alan TBMM Sürekli İşçi Alımı Adaylarda Aranan Nitelikler Tablosundaki ünvanlara ilişkin başvuru özel şartlarını taşımak,

ı. TBMM Sürekli İşçi Alımı Adaylarda Aranan Nitelikler Tablosundaki öğrenim şartlarında yer alan ilgili alan, bölüm ya da programdan son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak.

Kontenjan Dağılımı

Başvuru Tarihleri ve Yeri

TBMM işçi alımı başvuruları 21 Mart-28 Mart 2024 tarihleri arasında e-Devlet Kapısı üzerinden TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı (TBMM)/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik ortamda yapılacaktır.

Aranan şartlar ve diğer tüm detaylara aşağıdaki kılavuzdan erişebilirsin.

Kaynak gösterilmeden kopyalanan haberler için uyarı yapılmadan yasal süreç başlatılacaktır.

KARİYERBANKASİ.NET