Siirt üniversitesi personel alımı yapacakSiirt üniversitesi personel alımı yapacak

Siirt Üniversitesi sözleşmeli personel alımı duyurusu yayımlandı.

Üniversite rektörlüğü tarafından yayımlanan duyuruda, üniversiteye sağlık personeli, veteriner hekim, bilgisayar teknisyeni, destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi gibi unvanlarda personel alımları yapılacağı kaydediliyor.

Youtube üzerinden Kariyer Bankası’na abone olarak, bu tür haberlere anında erişebilirsin. TIKLA VE ABONE OL

Resmi duyuruda alımla ilgili, “Üniversitemize 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın adaylar arasından 1 Veteriner Hekim, 1 Bilgisayar Teknisyeni, 1 Sağlık Teknikeri, (Tıbbi Görüntüleme) 1 Elektrik Teknikeri, 1 Sıhhi Tesisat Teknikeri, 1 Laborant, 1 Büro Personeli, 2 Destek Personeli, (Temizlik Görevlisi) 16 Destek Personeli, (Hayvan Bakıcısı) ve 6 Koruma ve Güvenlik Görevlisi olmak üzere toplam 31  (otuz bir) sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.” ifadeleri yer aldı.

İlgili alıma başvuru yapmak isteyen adaylarda aranacak şartlar da netleşti. Duyuruda başvuru yapmak isteyen adaylarda aranacak şartlar şu şekilde sıralandı:

İlan edilen pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak,
3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak,
4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak,
5. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
6. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
7. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
8. Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucunun olumlu olması,
9. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
10. İlanın yayınlandığı tarihten önce istenen belge ve sertifikalara sahip olmak,
11. Başvuracak adayların durumunun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinin (B) fıkrasında yer alan, ‘’Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.’’ hükmüne uygun olması

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIYOR?

Başvuru işlemleri Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirilecek. Resmi duyuruda , “Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden Siirt Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden 08.11.2022-22.11.2022 tarihleri arasında alınacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. ” denildi.