Muş Alparslan Üniversitesi 42 Personel Alımı Yapacak. İlgili alım duyurusuna göre, MAÜN'e büro personeli, spor uzmanı, mühendis, tekniker, teknisyen, destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi ünvanlarında sözleşmeli personel alımı yapılacak. Başvurular 2 Nisan itibarıyla alınacak. işte şartlar ve kontenjanlar..

Muş Alparslan Üniversitesi 42 Personel Alımı Yapacak.

İlgili alım duyurusuna göre, MAÜN’e büro personeli, spor uzmanı, mühendis, tekniker, teknisyen, destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi ünvanlarında sözleşmeli personel alımı yapılacak. Başvurular 2 Nisan itibarıyla alınacak. işte şartlar ve kontenjanlar..

YENİ İŞÇİ, MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMLARINDAN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN TIKLA VE İNDİR.

Muş Alparslan Üniversitesi Personel Alımı Şartları

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
3) 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

4) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

5) Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.

6) Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

7) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

8) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasının “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun nitelikleri taşımak.

9) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmaları gerekmektedir. (Özel Güvenlik Sertifikası kabul edilmeyecektir.)

10) İlanda aranılan yaş ve cinsiyet şartını taşıyor olmak.

Kontenjan Dağılımı

maün personel alımı
maün personel alımı

Başvuru Tarihleri ve Yeri

Muş Alparslan Üniversitesi personel alımı başvuruları 2 Nisan-17 Nisan 2024 tarihleri arasında e-Devlet Kapısı üzerinden “Muş Alparslan Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden alınacaktır.Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona müracaat eden adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Kaynak gösterilmeden kopyalanan haberler için uyarı yapılmadan yasal süreç başlatılacaktır.

KARİYERBANKASİ.NET