munzur üniversitesimunzur üniversitesi

Munzur Üniversitesi en az lise mezunlarından koruma ve güvenlik görevlisi ile temizlik görevlisi alımı yapacak.

BİK tarafından yayımlanan duyuruya göre; Munzur Üniversitesi’ne KPSS ve diğer şartları da yerine getiren adaylardan en az lise mezunu koruma ve güvenlik görevlisi alımı ile temizlik görevlisi alımı yapılıyor.

İlkokul, lise, ön lisans, lisans düzeyinden yeni personel alımlarını takip için tıkla ve abone ol.

Başvurular bugünden itibaren Üniversite Personel Daire Başkanlığına yapılacak. Başvuru işlemlerine dair , “Adaylar başvurularını ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde (son gün mesai saati bitimine kadar) Munzur üniversitesi resmi internet sayfası https://www.munzur.edu.tr den ilan tarihi itibariyle temin edecekleri başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte Munzur Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Aktuluk Yerleşkesi Merkez/TUNCELİ adresine şahsen yapacaktır. Süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belge ile yapılan başvurular ile faks, internet veya posta ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.” denildi.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI VE GENEL ŞARTLARI

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLARI

  • Türk vatandaşı olmak.
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak zorunludur.
  • 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
  • Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi (40) saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak.
  • 2020-KPSS ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puanına sahip olmak.
  • Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
  • 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a/2 bendi uyarınca, 4-B madde kapsamında istihdam edilenler için “…hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” yönünde 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine eklenen amir hüküm gereği, ilgili durumu karşılayanlar 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamayacaktır.