memur alımımemur alımı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere memur alım ilanları yayımladı. Söz konusu alım için Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri pozisyonlarına alım yapılacaktır.

Başvurular 25-27 Ekim Tarihleri arasında alınıyor.

Personel alımı için başvuracak adayların, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve belirtilen şartları taşıyor olmaları kaydıyla alım yapılacak. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına, boş kadrolara açıktan atama yoluyla personel alımı yapılacağı kaydedildi. Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri pozisyonlarına başvuracak adayların genel ve özel şartları taşıması gerekiyor.

EN AZ LİSE MEZUNU, KPSS ŞARTSIZ PERSONEL ALIMLARINDAN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN TIKLA VE KATIL.

Sıra NoKadro UnvanıHizmet SınıfıKadro DerecesiKadro AdediNiteliğiCinsiyetiKPSS Puan TürüKPSS Taban Puanı
1İtfaiye EriGİH1020Herhangi bir ortaöğretim kurumundan (lise ve dengi okul) mezun olmak. En az (C) sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.ErkekP94En az 50 puan
2Zabıta MemuruGİH95Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta), Yerel Yönetimler, Adalet Meslek Eğitimi, Adalet veya Adalet Meslek Yüksek Okulu, Çevre Temizliği ve Denetimi, Güvenlik, Güvenlik Bilimleri, Güvenlik ve Koruma, Özel Güvenlik ve Koruma, Kamu Güvenlik ve Asayişinin Sağlanması, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Maliye, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak. En az (B) sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.Kadın/ ErkekP93En az 60 puan

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Başvuru sırasında;
Başvuru formu Muğla Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesi www.mugla.bel.tr adresinden temin edilecektir.
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.

 • Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe, (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)
 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 • Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

SINAVIN YER, ZAMANI VE KONULARI

İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav 21.11.2022 25.11.2022 tarihleri arasında Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Orhaniye Mahallesi Fuat Ardıç Caddesi No:3 Menteşe / MUĞLA adresindeki yerleşkesinde yapılacaktır. Sınavlar saat 09.00’da başlayacaktır.
Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sınav Konuları:
1. Sözlü sınav;

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
d) Mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat konularını kapsar.

2. Uygulamalı sınav;

 • Zabıta memuru kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde,
 • İtfaiye eri kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde, yapılır.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
 İlan edilen itfaiye eri ve zabıta memuru kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metre den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
 Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
 İtfaiye Eri kadrosu için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,  13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) veya en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
 Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

KARİYERBANKASİ.NET -İSTANBUL