UZMAN YARDIMCISI ALIMIUZMAN YARDIMCISI ALIMI

MSB Uzman yardımcısı alımı için başvuru işlemlerinde sona geliniyor. Başvurular 27 Kasım‘da sonlanacak.

Milli Savunma Bakanlığı Milli Savunma Uzman yardımcısı ve Silahlı Kuvvetler Uzman yardımcısı alımı için başvuru sürecinde son haftaya giriliyor. Başvuru işlemleri e-Devlet şifreleriyle gerçekleşiyor. Söz konusu alıma başvuru yapmak isteyen adayların başvuru genel ve özel şartlarını dikkatle incelemesi gerekli.

13 BİN POLİS ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI. YENİ PERSONEL ALIMI DUYURULARINI KAÇIRMAMAK İÇİN TIKLA VE İNDİR.

MSB’den yapılan duyuruda alımla ilgili, “Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında istihdam edilmek üzere; “Millî Savunma Uzmanlığı Yönetmeliği” ve “Silahlı Kuvvetler Uzmanlığı Yönetmeliği” hükümlerine göre Uzman Yardımcısı temini yapılacaktır. Her adayın sadece bir tercih hakkı bulunmaktadır. Millî Savunma Uzman Yardımcılığı kadrolarına alınacak personel Millî Savunma Bakanlığı Merkez Teşkilatında (Ankara); Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcılığı kadrolarına alınacak personel ise Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında (Ankara) görev yapacaktır.” ifadelerine yer verilirken şartlar da resmi duyuruda yer aldı.

MSB UZMAN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımak,
b)Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak,
c)Kılavuzda bulunan her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak,
ç) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm  olmamak,
d)Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS), nitelik tablosunda belirtilen ilgili puan türlerinden taban puanı almış olmak,
e) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan YDS/e-YDS veya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Eşdeğerliği kabul edilen veya uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınavlarından, nitelik tablosunda belirtilen puanı almış olmak, (uluslararası geçerliliği bulunan belgeyi başvuru sistemine yüklemek)
f)Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak, (Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcısı Kadroları için geçerlidir.)
g)Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş bulunmak,

BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN?

Başvurulara dair yapılan açıklamada, “Başvurular, 27 Ekim – 27 Kasım 2022 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi (online) yapılacaktır. NOT: Genel ağ (İnternet) ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.Adaylar, https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girerek e-devlet şifresi ile başvuru ekranını açacaktır. Ardından başvuru sihirbazını kullanarak ilerleyip, tüm aşamaları tamamlayarak Tercih Yap ekranına yönlendirilecek buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapacaktır. Tercih işlemini tamamladıktan sonra “Tercihlerimi Göster” butonuna tıklayarak tercihlerini kontrol edecektir.” deniliyor.