Meram Belediyesi 10 Memur Alımı Başvuruları Alınacak. İlgili duyuruya göre, Konya ili Meram Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, Meram Belediyesine memur alımı yapacak. Başvurular bugün (12 Şubat) itibarıyla alınmaya başlandı. Başvuru yapacak adayların belirtilen şartları dikkatle incelemesi gerekmektedir.

Meram Belediyesi 10 Memur Alımı Başvuruları Alınacak.

İlgili duyuruya göre, Konya ili Meram Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, Meram Belediyesine memur alımı yapacak. Başvurular bugün (12 Şubat) itibarıyla alınmaya başlandı. Başvuru yapacak adayların belirtilen şartları dikkatle incelemesi gerekmektedir.

Belediye personel alımlarından anında haberdar olmak için TIKLA ÜCRETSİZ İNDİR.

Meram Belediyesi Memur Alımı Şartları

1.BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ncı maddesi ile 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 1. Türk vatandaşı olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bedensel engeli veya akıl hastalığı bulunmamak.
 6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2.BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

 1. İlan edilen zabıta memuru kadrosu için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
 2. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
 3. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. (Boy ve kilo tespitleri başvuru esnasında Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğünce yapılacaktır.)
 4. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
 5. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,
Meram Belediyesi memur alımı

Başvuru Tarihleri ve Yeri

Meram Belediyesi memur alımı başvuruları 12 Şubat-16 Şubat 2024 tarihleri arasında Meram Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne (Yenişehir Mahallesi Azerbaycan Cad. No:5 Meram/KONYA) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.Adayların boy ve kilo ölçümü başvuru tarihleri arasında Belediyemiz Merkez Hizmet Binasında bulunan Sağlık İşleri Müdürlüğünce yapılacaktır.

Tüm detaylara aşağıdaki kılavuzdan ulaşabilirsin.

KARİYERBANKASİ.NET

%d blogcu bunu beğendi: