Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları işçi alımı duyurusu yayımlandı. İŞKUR üzerinden yayımlanan duyuruda, MEB Devlet Kitapları Döner Sermaye Müdürlüğüne beden işçisi(genel, temizlik ) ve matbaa işçisi unvanlarında olmak üzere 60 işçi alımı yapılacağı aktarılırken, başvuruların 15 Mayıs 2023 tarihinde sona ereceği kaydedildi.Başvuru yapacak adayların belirtilen şartları dikkatle incelemesi gerekmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları işçi alımı duyurusu yayımlandı. İŞKUR üzerinden yayımlanan duyuruda, MEB Devlet Kitapları Döner Sermaye Müdürlüğüne beden işçisi(genel, temizlik ) ve matbaa işçisi unvanlarında olmak üzere 60 işçi alımı yapılacağı aktarılırken, başvuruların 15 Mayıs 2023 tarihinde sona ereceği kaydedildi.Başvuru yapacak adayların belirtilen şartları dikkatle incelemesi gerekmektedir.

YENİ İŞÇİ, MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMLARINI TAKİP İÇİN TIKLA ÜCRETSİZ İNDİR.

MEB DEVLET KİTAPLARI İŞÇİ ALIMI DETAYLARI

A) Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:

1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.
2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.
3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.
4) Başvuru yapan iş arayanların öncelikliler de dâhil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.
5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dâhil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenebilir.
6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dâhil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.
7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.
9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde (ADNKS) kayıtlı olan yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde yerleşim yeri adresini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. Adres değişikliklerinde adayların e-Devlet üzerinden veya Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporunda kayıtlı olan taşınma tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporunu İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.
10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

ÖZEL ŞARTLAR

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 2. Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak ve cezai soruşturması olmamak,
 3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,
 4. Müracaat tarihi itibari ile 18 – 40 yaş aralığında olmak,
 5. Erkek adaylar için askerlik hizmetini fiilen yapmış, muaf veya tecilli olmak,
 6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve sağlığı ile engeli bulunmamak,
 7. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 8. En az ilkokul en çok ön lisans mezunu olmak,
 9. İzmir ili sınırlarında ikamet ediyor olmak,
 10. Arşiv araştırması sonucunda görevine yapmasına engel bir hususun bulunmaması, (Arşiv araştırması sonucu olumsuz gelen adayların iş sözleşmeleri, işe başlamış olsalar dahi feshedilecektir.)
 11. Adaylar bütün duyuruları ve sonuçları (kura sonuçlarını, mülakat sınavının yerini, tarihini, saatini ve mülakat sınav sonuçları ile gerekli görülebilecek diğer duyuruları) Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfası olan dhgm.meb.gov.tr/dkm adresinden takip edeceklerdir. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 12. 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere Belirli Süreli/ Geçici İşçi alımı için istenilen belgeler 18.05.2023, 20. 05.2023 ve 22.05.2023 tarihlerinde M.E. B Devlet Kitapları Döner Sermaye Müdürlüğü İnsan Kaynakları birimine (Dokuz Eylül Mah. Sarnıç Yolu No:7 Gaziemir/ İZMİR), elden teslim edilmesi gerekmektedir. İstenilen belgeleri kuruma zamanında teslim eden istekliler arasında kura çekimi yapılacaktır. Belirtilen süre zarfında belgelerini teslim etmeyen veya yapılan inceleme neticesinde ilanda istenilen şartları sağlamayan adaylar kura çekimi için değerlendirmeye alınmayacaktır.
 13. Alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün (2 Ay) olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir. İşe başlamayanlar, deneme süresi içerisinde işten ayrılanlar, gerekli şartları taşımadığı bu süre içerisinde tespit edilenlerin ve deneme süresi içinde iş akdi feshedilenlerin yerine yedek listenin ilk sırasından başlayarak yerleştirme yapılır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Nüfus cüzdanı (Fotokopi)
 2. İkametgâh belgesi (E-devlet üzerinden alınabilir.)
 3. En az ilkokul mezuniyet belgesi (Noter tasdikli sureti veya e-devlet üzerinden alınabilir.)
 4. Adli sicil kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir.)
 5. Ağır ve tehlikeli işlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazin şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin tam teşekküllü resmi sağlık kurumlarından alınan sağlık raporu
 6. Vukuatlı nüfus kayıt örneği (E-devlet üzerinden alınabilir.)
 7. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (Noter tasdikli sureti veya e-devlet üzerinden çıktı alacaklar için; belgelerinde sevk ve terhis tarihlerinin yazıyor olması gerekmektedir.)
 8. SGK. Hizmet Döküm Belgesi (E-devlet üzerinden alınabilir.)
 9. Öncelik durumu bildirir belge (Öncelik hakkına sahip ise)

BAŞVURU YERİ

MEB işçi alımı başvuruları https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. Gerekli alanları doldurduktan sonra ara butonuna tıklayarak, karşınıza çıkan alımlara başvuru yapabilirsiniz.

KARİYERBANKASİ.NET

%d blogcu bunu beğendi: