kıyı emniyeti genel müdürlüğükıyı emniyeti genel müdürlüğü

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne mühendis alımı yapılacağına ilişkin yeni duyuru Resmi Gazete’nin 17 Ekim 2022 tarihli sayısında yer aldı. 

Söz konusu duyuruda, mühendis alımları için başvuruların İŞKUR üzerinden gerçekleştirileceğine dikkat çekilirken, 3 kişilik kontenjana başvuru yapmak isteyen adayların genel şartların yanı sıra özel şartları da yerine getirmesi gerektiği vurgulandı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alım duyurusunda ayrıca şu ifadeler yer aldı:

Açıklama 1- Kuruluşumuza gönderilen aday listelerinde, ilan edilen başvuru şartlarını sağlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Açıklama 2- Kuruluşumuza yapılacak başvurular geçersizdir. Başvurular, başvuru süreci içerisinde Türkiye İş Kurumu web sayfasından ya da Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen gidilerek yapılabilecektir.

Açıklama 3- Türkiye İş Kurumunca nihai listelerin ulaşmasına müteakip sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacaktır. Sınav konuları ve puanlama aşağıda belirtilmiştir.

  • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (20 Puan) • Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi (20 Puan) 
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü görevleri (20 Puan)
    • Mesleki bilgi ve Yeterliliğin ölçülmesine ilişkin konular (40 Puan) olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; Kurum tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve kurumun internet sitesinde ilan edilecektir. Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. KPSS şartı aranmayan tüm adaylarda sınavda başarılı sayılmak için sözlü sınavda kurul üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Bu adaylar için sözlü sınav (mülakat) sonucu atanmaya esas başarı puanını oluşturur. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri kurumun internet sitesinden ilan edilecek ve listede yer alan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

Ayrıntılı bilgilendirmeye kurum resmi sayfasından ve İŞKUR’dan erişim sağlanabiliyor.