Kira geliri elde eden ev sahiplerine uygulanan 33 bin liralık vergi istisnasının kaldırılması önerisi, gelen tepkiler üzerine taslak metinden çıkarıldı. Bu istisna, kira gelirinin 33 bin liraya kadar olan kısmını vergiden muaf tutuyor. 2023’te kira geliri 33 bin liranın altında olanlar hiç vergi ödemezken, daha yüksek gelir elde edenler bu tutarı düşüp kalan kısım üzerinden vergi ödüyor.

Vergi reformu taslağında bu istisnanın kaldırılması önerilmişti. Bu öneri yasalaşsa, özellikle tek evini kiraya verenlerin vergisi artacaktı. Ancak milyonlarca kira vergisi ödeyen vatandaştan ve AK Parti içerisinden gelen tepkiler üzerine madde taslaktan çıkarıldı., “Ev sahiplerinin büyük çoğunluğu kiradan geçiniyor. Yeni düzenleme onları vurur, çok evi olan zenginler zaten etkilenmez” gerekçesinin ağır bastığı kaydediliyor.

Gayrimenkul Vergisinde Beklentiler

Meclis’e sunulması planlanan vergi paketinde, evini 5’inci yıldan sonra satanlardan vergi alınmasıikinci ve daha fazla evi olanlara kademeli ilave emlak vergisi ve tapu harcı getirilmesi gibi düzenlemeler de yer alıyor.

Ayrıca, gayrimenkul satışlarının düşük belediye rayici yerine gerçek piyasa değeri üzerinden yapılması da planlanıyor. Bu düzenlemelere de tepkiler geldiği, ancak henüz taslakta yerlerini korudukları bildiriliyor.