İŞKUR 125 büro personeli alımı için 8 Mayıs 2023 tarihinde başlayan başvuru işlemleri 22 Mayıs 2023 tarihine kadar sürecek.

İŞKUR 125 büro personeli alımı için 8 Mayıs 2023 tarihinde başlayan başvuru işlemleri 22 Mayıs 2023 tarihine kadar sürecek. 125 büro personeli alımı için başvurular online alınıyor. Başvuru sayfası, şartları ve diğer detaylar bu haberimize… İŞKUR mülakat şartsız 125 büro personeli alacak. İlgili alım için başvuru yapmak isteyen adaylarda aşağıdaki şartlar aranacak.

YENİ PERSONEL ALIM HABERLERİNİ ANLIK TAKİP İÇİN TIKLA VE İNDİR.

125 BÜRO PERSONELİ ALIM ŞARTLARI

Başvuracak adaylarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde ve Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda belirtilen şartlar ve ilan edilen pozisyon için belirtilen şartlar gerekmektedir.
1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak, (Doğum tarihi: 08/05/1988 (dâhil) – 22/05/2005 (dâhil) aralığında olanlar kabul edilir.)
3. Son başvuru tarihi itibarıyla; Yükseköğretim kurumlarının Adalet, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi, Bilişim Güvenliği Teknolojisi, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Dış Ticaret, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim ve Halkla İlişkiler, İnsan Kaynakları, İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme, İşletme Yönetimi, Maliye, Muhasebe, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Sosyal Güvenlik ön lisans programlarından birinden mezun olmak,
4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
6. Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
7. Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak (Devlet Memurları Kanunu’nun 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile),
8. 2022 KPSS (B) grubu P93 puan türünde en az 70 puan almış olmak,
9. Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
10. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması,
11. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

BAŞVURULAR NEREDEN?

Başvuru işlemleri https://www.turkiye.gov.tr/turkiye-is-iskur-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim adresinden online yapılacak.

%d blogcu bunu beğendi: