Horasan Belediyesi memur alımı başvuru şartlarıHorasan Belediyesi memur alımı başvuru şartları bu haberde.

Horasan Belediyesi memur alımı başvuruları 2 Mayıs’ta başlıyor. Başvurular 2 Mayıs 5 Mayıs tarihleri arasında belediyeye şahsen başvuru ya da iadeli taahhütlü posta yolu ile gerçekleşecek.

İLANLARLA İLGİLİ YARDIMLAŞMA GRUBU AÇILDI. KADIN-ERKEK DİĞER ADAYLARLA BİLGİ ALIŞVERİŞİ VE YARDIMLAŞMAK İÇİN TIKLA VE KATILMA İSTEĞİNİ GÖNDER.

V.H.K.İ. ve tekniker unvanlarında gerçekleşecek memur alımı için başvuru yapmak isteyen adayların KPSS en az 60 puan ve diğer şartları da yerine getirmesi gerekiyor.

YENİ MEMUR ALIM HABERLERİNİ TAKİP İÇİN TIKLA VE İNDİR.

İlan edilen boş memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ncı 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir:
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
g) Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.
2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:
• İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
• Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
• 13.10.1983 Tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.