Hazine ve Maliye Bakanlığı 300 Memur Alımı Başvuruları Alınacak.Bakanlık sayfasından yayımlanan duyuruda,”Vergi Müfettiş Yardımcısı, 300. (Alımı yapılacak 300 Vergi Müfettiş Yardımcısının 270’i İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Hukuk Fakültesi mezunları arasından, 30’u ise Mühendislik Fakültelerinin aşağıda detaylarına yer verilen bölümlerinden mezun adaylar arasından seçilecektir.)” ifadeleri yer aldı. Başvurular bugün(12 Şubat) itibarıyla başladı. Başvuru yapacak adayların genel ve özel şartları sağlaması gerekmektedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 300 Memur Alımı Başvuruları Alınacak.

Bakanlık sayfasından yayımlanan duyuruda,”Vergi Müfettiş Yardımcısı, 300. (Alımı yapılacak 300 Vergi Müfettiş Yardımcısının 270’i İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Hukuk Fakültesi mezunları arasından, 30’u ise Mühendislik Fakültelerinin aşağıda detaylarına yer verilen bölümlerinden mezun adaylar arasından seçilecektir.)” ifadeleri yer aldı. Başvurular bugün(12 Şubat) itibarıyla başladı. Başvuru yapacak adayların genel ve özel şartları sağlaması gerekmektedir.

Kamuya KPSS ve KPSS şartsız işçi, memur ve sözleşmeli personel alımlarını takip için tıkla ücretsiz indir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Memur Alımı Şartları 

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak.

– Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1989 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak.)

– Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.

– En az dört yıllık yükseköğretim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile endüstri mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, fizik mühendisliği, kimya mühendisliği, işletme mühendisliği, matematik mühendisliği ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

– Daha önce Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına katılmamış veya en fazla iki kez katılmış olmak.

– Başvuruyu, (https://www.hmb.gov.tr) elektronik adresinde Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan giriş sınavı duyurusunda belirtilen şartlara uygun olarak süresi içerisinde yapmış olmak.

– ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri için KPSSP17, KPSS18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP27, KPSSP28, KPSSP47 ve KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, başvuru yapanlardan en yüksek puan sıralamasına göre ilk 1.350 aday arasında bulunmak. (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)

ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının; Endüstri mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, fizik mühendisliği, kimya mühendisliği, işletme mühendisliği, matematik mühendisliği bölümü mezunları için KPSSP1, KPSSP2 ve KPSSP3 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, başvuru yapanlardan en yüksek puan sıralamasına göre ilk 150 aday arasında bulunmak. (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)

– Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmamak. – Vergi Müfettişliği mesleğinin gerektirdiği nitelikleri haiz bulunmak.

– “Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği” hükümlerinde belirtilen şartları taşımayan veya bu durumu sonradan tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Başvuru Tarihleri, Şekli ve Yeri

Hazine ve Maliye Bakanlığı memur alımı başvuruları 12 Şubat-23 Şubat 2024 tarihleri arasında (https://www.hmb.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI:

Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yazılı ve sözlü olarak yapılır.
Sınav konuları hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri
mezunları için 4 oturum ve oturum sırasına göre aşağıdaki gibidir;

HUKUK: Anayasa Hukuku, İdare Hukukunun Genel Esasları ve İdari Yargı, Ceza Hukuku
ve Ceza Muhakemeleri Usulünün Genel Esasları, Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras
Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku hariç).

MUHASEBE: Genel Muhasebe, Şirketler Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar
Analizi.

MALİYE: Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, Vergi Teorisi ve Türk Vergi Sistemi, Kamu
Maliyesi.

İKTİSAT: Mikro ve Makro İktisat, İktisadi Düşünceler Tarihi, Para Teorisi ve Politikası,
Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat ve İktisadi Kuruluşlar.
Sınav konuları endüstri mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektrik
mühendisliği, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, fizik mühendisliği, kimya mühendisliği, işletme mühendisliği, matematik mühendisliği mezunları için tek oturum olarak aşağıdaki gibidir;

Fizik I, Fizik II, Matematik I, Matematik II, Lineer Cebir, Diferansiyel Denklemler, Olasılık ve
İstatistik, Sayısal Analiz, Kimya I, Kimya II, Temel Bilgisayar Bilimleri, Problem Çözme ve
Algoritma.

Tüm detaylara aşağıdaki kılavuzdan ulaşabilirsin.

KARİYERBANKASİ.NET

%d blogcu bunu beğendi: