gsb bilişimgsb bilişim

GSB sözleşmeli bilişim personeli alımı başvuruları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete’de yayımlanan ilanında,  Yazılım Geliştirme Uzmanı ve İş Zekası Uzmanı pozisyonlarına 12 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Başvurular 17 Kasım‘da başladı. İşlemler 22 Kasım 2022 tarihine kadar devam edecek. GSB sözleşmeli bilişim personeli alımı için başvurular e-Devlet Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuracak adayların belirtilen genel ve özel şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığı 85 binÇevre Bakanlığı 3297 personel alımı başvuru tarihlerini kaçırmamak için Kariyer Bankası mobil uygulamasını TIKLA ve ÜCRETSİZ İNDİR. Memur alımları cebine gelsin!

GSB SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Adayların başvurunun son günü itibarıyla aşağıda aranan şartlara haiz olması
gerekmektedir.

A- GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece aylık brüt sözleşme ücret tavanının
2 katına kadar olan pozisyonlar için başvuru yapabilirler.)
d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını
geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip
bulunmak, (mesleki tecrübenin belirlenmesinde; Bilişim Personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi
kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel
kesimde Bilişim Personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında
bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
f) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
g) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,
h) Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme,
öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım
çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak
uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip
olmak.
i) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak

B- ÖZEL ŞARTLAR

1) Ağ-Sistem Güvenliği Uzmanı
a) Teknoloji entegrasyonları, mevcut durum analizi, problem çözme yeteneklerine sahip
olmak,
b) SSL, VPN, Antivirüs, Antispam, Firewall, IDS ve IPS, içerik filtreleme, WAF/DAF,
yük dengeleme gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bilgi işlem merkezinde en az 3(üç) yıl
çalışmış olmak,
c) Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN),
Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri ve IEEE 802.1X ağ teknolojileri
konusunda bilgi sahibi olmak,
d) Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switches), Yönlendiriciler (Routers), Omurga
Cihazları donanımları hakkında bilgi sahibi olmak,
e) ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Standartları konusunda, sertifikasyon hazırlık
çalışmaları ve uygulamaları ile Bilgi Güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi ve risk
yönetimi konularında uygulama bilgisine sahip olmak,
f) Felaket Kurtarma Merkezi kurulumu, yönetimi ve replikasyonları konusunda bilgi
sahibi olmak.
g) Tercihen aşağıdaki sertifikalardan en az ikisine sahip olmak,

 1. Cisco Certified Network Associate (CCNA),
 2. Cisco Certified Network Associate Security (CCNA Security)
 3. Cisco Certified Network Professional (CCNP),
 4. Cisco Certified Security Professional (CCSP),
 5. Certified Information Systems Security Professional (CISSP),
 6. Certified Ethical Hacker (CEH),
 7. ECSA/LPT (Ec-Coincil Certified Security Analist/ Licensed Penetration Tester),
 8. CPTE (Certified Penetration Testing Engineer),
  2) Yazılım Geliştirme Uzmanı
  a) Yazılım Geliştirme Konularında en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu
  belgelemek,
  b) Tercihen 5.000 ve üzeri kullanıcı sayısına sahip en az bir sistemin yazılım geliştirme
  aşamalarında yer almak ve bunu belgelemek,
  c) .NET, C# ve ASP.NET, MVC, MVVM konusunda tecrübe sahibi olmak,
  d) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,
  e) Oracle veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
  f) Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
  g) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
  h) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi
  olmak,
  i) İleri seviye SQL ve/veya PL/SQL bilgisine sahip olmak,
  j) Jquery, Ajax Teknolojileri, CSS, Javascript, HTML, XHTML gibi Web Teknolojilerine
  hâkim ve deneyimli olmak,
  k) Windows servisleri, Entity Framework 4/4.5, TFS konularında bilgi ve deneyim sahibi
  olmak,
  l) Kaynak kod analizi yapabilecek seviyede betik diller (ActionScript, JavaScript, ASP
  vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,
  m) Web servisleri; XML, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak,
  n) IIS 6.0, IIS 7.0 ve/veya IIS 8.0 sunucusunda web uygulaması yayınlama (deployment)
  konusunda tecrübe sahibi olmak,
  o) İş analistliği konusunda tecrübe sahip olmak,
  p) Gereksinim belirleme metotları hakkında bilgi sahibi olmak,
  q) İş kuralları (business rules), sınıf diyagramları (class diagrams) ve öge-ilişki
  çizenekleri (entity relationship diagrams) gibi analiz teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak,
  r) Geliştirilen ürün ve servislerin gereksinimleri karşılayıp karşılamadığının
  doğrulamasına yönelik test süreç, teknik ve otomasyon araçları hakkında bilgi sahibi olmak,
  s) Tercihen iOS veya Android Mobil platformlarından en az birinde uygulama geliştirmiş
  olmak,
  t) Tercihen aşağıdaki sertifikalara sahip olmak;
  u) Microsoft Certified Professional Developer (MCPD)
  v) Microsoft Specialist: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 (MS)
  3) Siber Güvenlik Uzmanı
  a) En az 10.000 kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde, kurum çalışanı veya bu kurumlarda
  danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,
  b) LAN, WAN, Data Center, Wired/Wireless ağ sistemleri ile VPN ve veri iletişim
  teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
  c) Ağ tasarım, kurulum, işletim, optimizasyon ve sorun giderme konularında bilgi ve
  tecrübe sahibi olmak,
  d) Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
  e) Checkpoint, Fortinet, Palo Alto güvenlik ürünlerinden biri veya daha fazlası hakkında
  bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
  f) Temel güvenlik sistemlerinin (Firewall, IPS, Load Balancer, WAF, Mail Gateway,
  Web Gateway, NAC, DDos Protection) en az 3’ü hakkında bilgi ve tecrübeye sahibi olmak,
  g) Linux ve Windows işletim sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
  h) Log Management ve SIEM ürünlerinin (ArcSight, QRadar ve Splunk ) en az birinde
  bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
  i) Active Directory, DNS, DHCP, IIS, PKI servisleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi
  olmak.
  j) “Incident Response” (güvenlik olaylarına müdahale) operasyonları konusunda tecrübeli
  olmak,
  k) Kali Linux ve araçları konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
  l) SOC/SOME bilgisine ve tecrübesine sahip olmak.
  m) 5651 sayılı kanun hakkında bilgi sahibi olmak,
  n) ITIL ve BGYS standartları konusunda bilgi sahibi olmak.
  o) Aşağıdaki sertifikalardan en az 1’ine sahip olduğunu belgelemek:
 9. CEH sertifikası,
 10. OSCP sertifikası,
 11. GPEN sertifikası,
 12. ECSA/LPT (Ec-Coincil Certified Security Analist/ Licensed Penetration Tester)
  sertifikası,
 13. GMON sertifikası.
  4) İş Zekâsı Uzmanı
  a) SQL veritabanları tasarlamayabiliyor ve yönetimini yapabiliyor olmak,
  b) ETL , OLAP ve OLTP modellerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesini yapabiliyor
  olmak,
  c) Master data management ve data quality management konularından sorumlu ve gerekli
  yapıları yönetebiliyor olmak,
  d) Veriambarı ve ETL yapılarının sürekli iyileştirilmesini yapabiliyor olmak,
  e) Data Mining, Perdictive Analytics konuları ile ilgilenmesi ve altyapıda değer yaratacak
  fırsatları çıkarabiliyor olmak,
  f) İş Zekası portfolyosunu genişletecek verileri veri ambarına besleyerek sürekli veri
  çeşitliliğinin büyümesi işlemlerini yapabiliyor olmak,
  g) Sürekli iyileşme düşüncesi ile çalışarak birime iyileşme noktaları çıkarabiliyor ve
  bunların gerçekleşmesinde katkıda bulunabiliyor olmak,
  h) Standart, Ad-Hoc ve dashboard raporlamalarını yapabiliyor ve gerekli yapıyı
  oluşturabiliyor olmak,
  i) En az 3 yıl İş Zekası alanında çalışmış olmak,
  j) Üniversitelerin en az lisans (Bilgisayar, Matemetik, İstatistik, Endüstri, Yazılım
  Mühendisliği.) bölümlerinden mezun olmak,
  k) Veritabanı tasarımı ve yönetimi, Data Mining (veri madenciliği), Predictive Analytics
  (kestirimsel analiz) ve Machine Learning (makine öğrenmesi) hakkında bilgi sahibi olmak,
  l) BI/Raporlama araçları (Oracle OBIEE, Oracle ODI) konusunda tecrübeli olmak,
  m) Veri ambarı, iş zekâsı, datamart, raporlama, ETL ve OLAP uygulamaları hakkında
  deneyim sahibi olmak,
  n) İleri seviyede SQL, PL/SQL diline hâkim, query optimizasyonu konularında bilgi ve
  deneyim sahibi olmak,
  o) Oracle Database Performans Yönetimi, Oracle Database işlemleri (Relation’ların
  oluşturulması, table create, sequence, trigger, job, index, partitioning), Oracle Data Integrator
  ve/veya diğer ETL ürünlerini kullanabiliyor ve ETL çözümleri geliştirebiliyor olmak,
  p) Oracle BI analitik uygulamalar ve Dashboard’lar geliştirme konusunda (KPI, MAP,
  Alert, Ad-hoc analiz, hiyerarşik kırılımlar, karşılaştırmalı analizler) en az 3 yıl deneyim sahibi
  olmak,
  q) Veri modelleme (fiziksel, mantıksal, kavramsal) bilgi sahibi olmak,
  r) Tercihen aşağıdaki sertifikalara sahip olmak;
 14. Oracle Business Intelligence (OBI) Foundation Suite 11g Essentials,
 15. Oracle Business Intelligence Foundation 10 Certified Implementation Specialist.

İlgili alım için detaylar;

KARİYERBANKASİ.NET -İSTANBUL